Skip to content Skip to navigation

Novosti

Objavljeni rasporedi.

 
15.09.2011, 16:13
 

Ažuriran je raspored predavanja za 2. godinu diplomskog studija.

 
15.09.2011, 15:01
 

Objavljen je raspored predavanja za 2. godinu diplomskog studija Ekonomika poduzetništva.

 
14.09.2011, 13:38
 

Objavljen je ažuriran raspored za zajednički preddiplomski studij Ekonomika poduzetništva.

 
14.09.2011, 13:14
 

Studenti koji ne obave upis u više godine studija unutar definiranih rokova (upis u više godine preddiplomskog studija Informacijski/Poslovni sustavi i diplomskih studija FOI i EP do 16.09.2011., a upis u više godine stručnog studija PITUP Varaždin do 23.09.2011., Zabok 24.09.2011., Križevci 27.09.2011., Sisak 26.09.2011.) plaćaju naknadu za naknadni upis u iznosu od 300,00 Kn.

 
14.09.2011, 10:51
 

Objavljen je raspored predavanja za stručni studij PITUP u Varaždinu. Nastava počinje 26.09.2011.

 
13.09.2011, 17:08
 

Otvoren je obrazac za prijavu za EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) certifikaciju koja će se provoditi u sklopu projekta YICT (Young Innovative Career Trackers - Mladi lovci na karijeru).

 
13.09.2011, 16:01
 

Objavljena je Odluka o plaćanju naknade za naknadni upis u više godine, Odluka o prelasku na Nastavni plan i program 1.1., Odluka o plaćanju priznatih ispita iz razlikovne godine, Odluka o uvjetima upisa u 1. godinu sveučilišnog diplomskog studija Ekonomika poduzetništva i Registar upisa u 1. godinu sveučilišnog diplomskog studija osoba koje su završile stručni preddiplomski studij.

 
13.09.2011, 15:33
 

Osvoji polugodišnji staž u Intesi Sanpaolo ili ljetnu poslovnu školu u Italiji!

Kako doći do izvrsne prilike? 

 
13.09.2011, 12:53
 

Objavljen je raspored predavanja za zajednički preddiplomski studij Ekonomika poduzetništva.

 
13.09.2011, 11:04
 

Stranice