Skip to content Skip to navigation

DODATNE MOGUĆNOSTI OSTVARENJA ECTS BODOVA!

Studenti FOI-ja različitim aktivnostima mogu ostvariti ECTS bodove, saznajte kako!

DODATNE MOGUĆNOSTI OSTVARENJA ECTS BODOVA!

Studenti FOI-ja različitim aktivnostima mogu ostvariti ECTS bodove, saznajte kako!

Dodatne nastavne i izvannastavne aktivnosti za ostvarenje ECTS bodova

Mogućnosti različitih oblika mobilnosti i dodatnih edukacija, te s time povezano ostvarenje ECTS bodova, studenti FOI mogu realizirati kroz nastavne aktivnosti (u pravilu kroz međunarodnu i horizontalnu mobilnost) i izvannastavne aktivnosti (kroz ljetne škole i radionice). U nastavku donosimo važne informacije i procedure o njihovoj provedbi!

Aktivnosti za ostvarenje ECTS bodova

Horizontalna mobilnost

Studenti Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, imaju pravo na ostvarenje horizontalne mobilnosti unutar Sveučilišta upisom izbornih predmeta u okviru sveučilišnih studija (studijskih programa) drugih Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Navedeno pravo studenata definirano je odredbom članka 29. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Kako bi studenti ostvarili pravo na horizontalnu mobilnost, dužni su, prije upisa u semestar u kojem planiraju ostvariti mobilnost, kontaktirati ECTS koordinatoricu na FOI (Doc. dr. sc. Martina Tomičić Furjan) te u dogovoru s njom, poštujući propisanu proceduru, odabrati studijski program i predmet kojim će mobilnost ostvariti.

Procedura za ostvarenje prava na horizontalnu mobilnost

Obrazac za upis i provedbu horizontalne mobilnosti

Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima UNIZG

Izvannastavne aktivnosti

Sukladno “Pravilniku o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata Sveučilišta u Zagrebu”, nadležni Prodekan (Prodekan za nastavu i studente) Fakulteta organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu, može podnijeti Zahtjev za dodjelu ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti studenata ostvarenih izvan nastave opisane izvedbenim planom i programom studija Sveučilišta u Zagrebu, na temelju prijedloga voditelja izvannastavne aktivnosti ili studenta. Izvannastavnom aktivnošću smatra se edukacija, radionica, ljetna škola, studentsko natjecanje, aktivno sudjelovanje studenata na znanstvenoj, stručnoj ili umjetničkoj konferenciji, seminaru i sl. koja može biti provedena uživo ili online. Zahtjevi za dodjelu ECTS bodova, ili zahtjevi za vrednovanje i priznavanje ECTS bodova za aktivnosti izvan nastave opisane izvedbenim planom i programom studija FOI kojima prethodno jesu dodijeljeni ECTS bodovi, a koje se ne odnose na međunarodnu i horizontalnu mobilnost (uređenu drugim procedurama i postupcima na FOI), se podnose sukladno Proceduri za dodjelu, vrednovanje i priznavanje ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti na Fakultetu organizacije i informatike

Procedura za dodjelu, vrednovanje i priznavanje ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti na Fakultetu organizacije i informatike (prema novom pravilniku)

Pravilnik o dodjeli ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti Sveučilišta u Zagrebu

Za sve izvannastavne aktivnosti za koje je postupak dodjele ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti proveden prema starom Pravilniku, se vrednovanje i priznavanje ECTS bodova provodi prema prethodno definiranoj proceduri.

Procedura za dodjelu, vrednovanje i priznavanje ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti na Fakultetu organizacije i informatike (prema starom pravilniku)

Međunarodna mobilnost

Međunarodna mobilnost studenata obuhvaća studijski boravak na jednom od sveučilišta s kojima FOI ima sklopljen sporazum o suradnji. Više informacija o popularnoj "razmjeni" možete pronaći na FOI international stranicama.

Međunarodna mobilnost

Dodatne mogućnosti ostvarenja ECTS-a

Radionice na FOI za ostvarivanje dodatnih ECTS bodova

Sažetak:
Voditelj/i: Doc. dr. sc. Iva Gregurec
ECTS: 2
Sažetak:
Voditelj/i: Izv. prof. dr. sc. Katarina Tomičić-Pupek
ECTS: 2 (čeka se odobrenje)
Sažetak:
Voditelj/i: Doc. dr. sc. Martina Tomičić Furjan, Doc. dr. sc. Mladen Konecki
ECTS: 2
Sažetak:
Voditelj/i: Doc. dr. sc. Mario Konecki
ECTS: 3
Sažetak:
Voditelj/i: Doc. dr. sc. Marcel Maretić
ECTS: 2
Sažetak:
Voditelj/i: Doc. dr. sc. Dijana Oreški
ECTS: 2
Sažetak:
Voditelj/i: Doc. dr. sc. Petra Grd
ECTS: 2
Sažetak:
Voditelj/i: Doc. dr. sc. Ivan Malbašić
ECTS: 2
Sažetak:
Voditelj/i: Prof. dr. sc. Dragutin Kermek
ECTS: 3 (čeka se odobrenje)

ECTS koordinatorica

ECTS koordinatoricu, doc. dr. sc. Martinu Tomičić Furjan, kontaktirajte na ects.coordinator@foi.unizg.hr ili pozivom na broj +38542390828