Skip to content Skip to navigation

DODATNE MOGUĆNOSTI OSTVARENJA ECTS BODOVA!

Studenti FOI-ja različitim aktivnostima mogu ostvariti ECTS bodove, saznajte kako!

DODATNE MOGUĆNOSTI OSTVARENJA ECTS BODOVA!

Studenti FOI-ja različitim aktivnostima mogu ostvariti ECTS bodove, saznajte kako!

Dodatne nastavne i izvannastavne aktivnosti za ostvarenje ECTS bodova

Mogućnosti različitih oblika mobilnosti i dodatnih edukacija, te s time povezano ostvarenje ECTS bodova, studenti FOI mogu realizirati kroz nastavne aktivnosti (u pravilu kroz međunarodnu i horizontalnu mobilnost) i izvannastavne aktivnosti (kroz ljetne škole i radionice). U nastavku donosimo važne informacije i procedure o njihovoj provedbi!

Aktivnosti za ostvarenje ECTS bodova

Horizontalna mobilnost

Studenti Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, imaju pravo na ostvarenje horizontalne mobilnosti unutar Sveučilišta upisom izbornih predmeta u okviru sveučilišnih studija (studijskih programa) drugih Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Navedeno pravo studenata definirano je odredbom članka 29. Pravilnika o studiranju na prijediplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Kako bi studenti ostvarili pravo na horizontalnu mobilnost, dužni su, prije upisa u semestar u kojem planiraju ostvariti mobilnost, kontaktirati ECTS koordinatoricu na FOI (Doc. dr. sc. Katarina Pažur Aničić) te u dogovoru s njom, poštujući propisanu proceduru, odabrati studijski program i predmet kojim će mobilnost ostvariti.

Procedura za ostvarenje prava na horizontalnu mobilnost

Obrazac za upis i provedbu horizontalne mobilnosti

Pravilnik o studiranju na prijediplomskim i diplomskim studijima UNIZG

Izvannastavne aktivnosti

Sukladno “Pravilniku o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata Sveučilišta u Zagrebu”, nadležni Prodekan (Prodekan za nastavu i studente) Fakulteta organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu, može podnijeti Zahtjev za dodjelu ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti studenata ostvarenih izvan nastave opisane izvedbenim planom i programom studija Sveučilišta u Zagrebu, na temelju prijedloga voditelja izvannastavne aktivnosti ili studenta. Izvannastavnom aktivnošću smatra se edukacija, radionica, ljetna škola, studentsko natjecanje, aktivno sudjelovanje studenata na znanstvenoj, stručnoj ili umjetničkoj konferenciji, seminaru i sl. koja može biti provedena uživo ili online. Zahtjevi za dodjelu ECTS bodova, ili zahtjevi za vrednovanje i priznavanje ECTS bodova za aktivnosti izvan nastave opisane izvedbenim planom i programom studija FOI kojima prethodno jesu dodijeljeni ECTS bodovi, a koje se ne odnose na međunarodnu i horizontalnu mobilnost (uređenu drugim procedurama i postupcima na FOI), se podnose sukladno Proceduri za dodjelu, vrednovanje i priznavanje ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti na Fakultetu organizacije i informatike

Procedura za dodjelu, vrednovanje i priznavanje ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti na Fakultetu organizacije i informatike (prema novom pravilniku)

Pravilnik o dodjeli ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti Sveučilišta u Zagrebu

Za sve izvannastavne aktivnosti za koje je postupak dodjele ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti proveden prema starom Pravilniku, se vrednovanje i priznavanje ECTS bodova provodi prema prethodno definiranoj proceduri.

Procedura za dodjelu, vrednovanje i priznavanje ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti na Fakultetu organizacije i informatike (prema starom pravilniku)

Međunarodna mobilnost

Međunarodna mobilnost studenata obuhvaća studijski boravak na jednom od sveučilišta s kojima FOI ima sklopljen sporazum o suradnji. Više informacija o popularnoj "razmjeni" možete pronaći na FOI international stranicama.

Međunarodna mobilnost

Dodatne mogućnosti ostvarenja ECTS-a

Radionice na FOI za ostvarivanje dodatnih ECTS bodova

Sažetak:
Voditelj/i: Doc. dr. sc. Iva Gregurec
ECTS: 2
Sažetak:
Voditelj/i: Izv. prof. dr. sc. Katarina Tomičić-Pupek
ECTS: 2 (čeka se odobrenje)
Sažetak:
Voditelj/i: Doc. dr. sc. Martina Tomičić Furjan, Doc. dr. sc. Mladen Konecki
ECTS: 2
Sažetak:
Voditelj/i: Doc. dr. sc. Mario Konecki
ECTS: 3
Sažetak:
Voditelj/i: Doc. dr. sc. Marcel Maretić
ECTS: 2
Sažetak:
Voditelj/i: Doc. dr. sc. Dijana Oreški
ECTS: 2
Sažetak:
Voditelj/i: Doc. dr. sc. Petra Grd
ECTS: 2
Sažetak:
Voditelj/i: Doc. dr. sc. Ivan Malbašić
ECTS: 2
Sažetak:
Voditelj/i: Prof. dr. sc. Dragutin Kermek
ECTS: 3 (čeka se odobrenje)

ECTS koordinatorica

ECTS koordinatoricu, Doc. dr. sc. Katarina Pažur Aničić, kontaktirajte na ects.coordinator@foi.unizg.hr ili pozivom na broj +38542 390 869

ECTS koordinatorica - zadužena za studijski plan studenata FOI-ja koji odlaze na mobilnost (studijski boravak ili stručna praksa) i stranih studenata koji dolaze na FOI.

  • ECTS koordinatorica pomaže studentima kod planiranja semestra na razmjeni odnosno kreiranja liste predmeta na stranom sveučilištu, koja trebaju biti usklađena s razinom i smjerom studija koji student pohađa na FOI-ju (studijskog plana). Također, vrednuje i odobrava obavljanje Erasmus+ stručne prakse.
  • Stranim studentima koji dolaze na FOI pomaže kod odabira predmeta te im pruža potporu u praćenju obaveza nastavnog procesa.
  • ECTS koordinatorica zadužena je i za vrednovanje i priznavanje predmeta studentima koji žele ostvariti pravo na horizontalnu mobilnost (mobilnost unutar Sveučilišta u Zagrebu) te za vrednovanje i priznavanje izvannastavnih aktivnosti organiziranih izvan FOI i Sveučilišta u Zagrebu.

ECST coordinator - in charge of the study plan of FOI students which go on mobility (study stay or internship) and foreign students which come to FOI.

  • ECTS coordinator assists students in planning the semester on the exchange and in creating a list of courses at a foreign university, which should be harmonized with the level and direction of study that the student attends at the FOI (study plan). She also evaluates and approves Erasmus+ internships.
  • She helps foreign students who come to FOI in choosing courses and provides them support by monitoring their obligations within the learning process.
  • ECTS coordinator is also responsible for evaluation and recognition of courses for students who want to exercise the right to horizontal mobility (mobility within the University of Zagreb) and for the evaluation and recognition of extracurricular activities organized outside the FOI and the University of Zagreb.