Skip to content Skip to navigation

Sveučilišni preddiplomski studiji

Na preddiplomskoj razini FOI izvodi dva sveučilišna studija: Informacijski i poslovni sustavi te Ekonomika poduzetništva.