Skip to content Skip to navigation

Osnovno

FOI kontinuirano radi na jačanju svojih međunarodnih veza te ima preko 30 sklopljenih sporazuma sa stranim partnerskim institucijama.

Misija FOI-ja u području međunarodne suradnje je međunarodna razmjena ideja, iskustva i znanja u svrhu podizanja kvalitete znanstvenoistraživačkog i nastavnog rada. Na Fakultetu djeluje Ured za međunarodnu suradnju koji kontinuirano unaprjeđuje kvalitetu međunarodnih odnosa Fakulteta te pruža potporu studentima i djelatnicima Fakulteta u organizaciji mobilnosti. Osim Ureda za međunarodnu suradnju, potporu studentima pruža i ECTS koordinator na FOI-ju koji pomaže i savjetuje studente kod izbora stranog sveučilišta i predmeta. 

Mobilnost studenata

Studentska razmjena u inozemstvu, bilo studijska mobilnost ili stručna praksa, obično je iskustvo koje mijenja život. Kada se na nekoliko tjedana, mjeseci ili čak godinu dana ode izvan Hrvatske, osim što se stječe neprocjenjivo iskustvo studiranja i/ili rada u inozemstvu i života u međunarodnom okruženju, dobivaju se nova znanja i iskustva u određenom području, poboljšava znanje stranih jezika, upoznaje nove tradicije, sklapaju se nova prijateljstva, ali također se promovira svoj fakultet, sveučilište i zemlja. Važno je napomenuti kako je međunarodno iskustvo često velika prednost kod pronalaska zaposlenja.

Studentima Fakulteta organizacije i informatike za studiranje i boravak u inozemstvu na raspolaganju su mogućnosti u okviru programa Erasmus+, Erasmus Mundus, bilateralnih programa Fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu te kao freemover (samostalno snošenje troškova studija i životnih troškova na stranoj instituciji).

 


 

Mobilnost fakultetskog osoblja

Za nastavnika ili djelatnika stručne službe mobilnost je jedan od načina stvaranja međunarodne mreže kontakata, kako bi se ostvarile različite vrste suradnje, poput znanstveno-istraživačkog rada, projektne suradnje, suradnje u nastavi i dr.

Mobilnost (ne)nastavnog osoblja može se realizirati kroz sljedeće programe:

• Erasmus+

• Akademska mobilnost Sveučilišta u Zagrebu

• CEEPUS mreže

• Bilateralna razmjena temeljem međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma

• Stipendije temeljem bilateralne suradnje Republike Hrvatske u području visokoškolskog obrazovanja

Financijska potpora za razmjene ovisi o vrsti programa i sporazumu. U pravilu su pokriveni putni troškovi te troškovi dnevnica i smještaja.