Skip to content Skip to navigation

Stručni prijediplomski studij ITDP

Stručni studij Informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja (ITDP) osposobljava studente za rad na poslovima koji uključuju primjenu, uvođenje i unaprjeđenje poslovanja korištenjem IKT-a.

UPISI NA STUDIJ

UPIŠI! Studiraj! Istraži! Primjeni!

Nositelj i izvođač

Nositelj i izvođač studija Informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja (ITDP) je Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu. U realizaciji programa studija ostvaruje se suradnja s drugim visokim učilištima te organizacijama privatnog i javnog sektora u dijelu primjene suvremene IKT u poslovanju organizacija.

O smjerovima

Procesom revizije, a prateći trendove i suvremeno tržište rada, na studijskom programu Informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja (ITDP), od akademske godine 2021./2022. napravljen je iskorak u dva nova područja, odnosno smjera: Razvoj aplikacija te Informatička podrška poslovanju. Revidirani studijski program Informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja (ITDP) na prvoj godini studija studentima omogućava polaganje iste grupe obaveznih predmeta, dok im se na drugoj godini omogućavaju izbor jednog od ponuđenih smjerova. Studentima se na drugoj godini studija pruža znatno veći broj zajedničkih izbornih predmeta, a na trećoj godini studija postoji veliki broj izbornih predmeta koji su predviđeni za pojedini smjer. Većina izbornih predmeta (zajednički i za smjerove) posebno su usmjereni na praktične vještine iz područja informacijsko komunikacijskih tehnologija (IKT).

Razvoj aplikacija

Razvoj aplikacija stvara temeljnu podlogu za primjenu informacijske tehnologije u okviru suvremenih organizacija. Razumijevanjem principa i iskustvom u razvoju aplikacija na tri najvažnije platforme (Windows, web i mobilne) studenti će biti spremni za potrebe tržišta rada u području IKT te će se lako uključiti u timove koji razvijaju aplikacije u različitim domenama. Svoju specijalizaciju mogu produbiti odabirom svog skupa izbornih predmeta, posebno u trećoj godini kada se odabiru izborni predmeti smjera (npr. Uvod u računalne igre, Administracija poslužitelja, Internet stvari, Računarstvo u oblaku).

Informatička podrška poslovanju

Za uspješnu primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija (IKT) u poslovnom okruženju potrebno je osigurati efikasno komuniciranje kojim će se olakšati uvođenje i primjena programske podrške u poslovanju, pripremiti potrebni elementi za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka i rješavanje problema u domeni poslovanja, a sve u cilju podizanja razine digitalne transformacije poslovnih subjekata. Svoju specijalizaciju mogu produbiti odabirom svog skupa izbornih predmeta, posebno u trećoj godini kada se odabiru izborni predmeti smjera (npr. Primjena CMS u poslovanju, Osnove IT menadžmenta, Poslovni rizici, Primjena umjetne inteligencije u poslovanju).

Cijeli popis predmeta za revidirani studijski program možete vidjeti ovdje.

ITDP u brojevima

Stručni prijediplomski studij Informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja (ITDP)izvodi se u trajanju od tri godine, a studenti su obavezni ostvariti najmanje 180 ECTS bodova.

Titula

Studenti koji završe ovaj program stječu naziv prvostupnika/prvostupnice poslovne informatike.

Nova znanja

Polaznici studija postizanjem ishoda učenja kroz proces studiranja stječu sljedeće kompetencije:

  • poznavanje i razumijevanje temeljnih disciplina poput odabrana područja matematike, ekonomije, te strani jezici, kao podloga za usvajanje potrebnih stručnih znanja
  • poznavanje i razumijevanje pojedinih ekonomskih metoda, metoda upravljanja organizacijom, te metoda razvoja informacijskih sustava
  • poznavanje i razumijevanje životnog ciklusa proizvoda, usluge, kao i životnog ciklusa razvoja informacijskog sustava
  • razumijevanje i primjena temeljnih metoda razvoja informacijskih sustava u području modeliranja i izgradnje jednostavnih programskih rješenja (baza podataka i programskih aplikacija)
  • poznavanje i sposobnost primjene metoda u razvoju programske potpore za jednostavne organizacijske procese na razini izvođenja
  • poznavanje i sposobnost sudjelovanja u izgradnji dokumentacije informacijskih sustava (održavanje i zaštita IS).

Nastava

Nastava u Varaždinu održava se u punoj satnici predmeta, a predavanja za sve studente počinju najranije u 15 sati zbog većeg broja izvanrednih studenata. Barem jedna grupa seminara i/ili vježbi održava se u poslijepodnevnim satima za izvanredne studente.

Nastava u centrima Križevci, Sisak i Zabok održava se u opsegu od 50% satnice predmeta te počinje najranije u 16 sati. Predmeti se održavaju u ciklusima od 6-7 tjedana (2-3 ciklusa u semestru). Za svaki predmet zakazuju se 3 ispitna termina u centrima (za najmanje 5 studenata), a studenti mogu na ispiti doći i u Varaždin u redovitim ispitnim terminima.

Saznaj više...