Skip to content Skip to navigation

Partnerstva

Fakultet organizacije i informatike već dugi niz godina njeguje vrlo uspješnu suradnju s gospodarskim sektorom i na taj način potiče suradnju znanstvenika i studenata s gospodarstvom radi ostvarivanja bržeg tehnološkog napretka i gospodarskog razvitka

Suradnja FOI-ja s gospodarstvom očituje se kroz kvalitetne odnose s poslodavcima u okviru stručne prakse koju obavljaju studenti FOI-ja te širok spektar nastavnih i izvannastavnih aktivnosti. Uz to, suradnja se ostvaruje i u provedbi razvojnih projekata te poticanju osnivanja novih tvrtki zasnovanih na znanju u okviru Tehnološkog parka Varaždin.

 • Sklopljeno je više od 500 ugovora s poduzećima za potrebe stručne prakse
 • Tijekom godine održi se na 10-ke pozvanih predavanja uglednih stručnjaka iz prakse 
 • Provode se panel diskusije i okrugli stolovi s poslodavcima naših studenata
 • Održavaju se edukacije, ljetne škole, programi cjeloživotnog obrazovanja na kojima sudjeluju poslodavci
 • Aktivno se potiču studenti u poduzetničkim naporima
 • Potiče se proširivanje znanja kroz terensku nastavu
 • Pokretanje novih specijalističkih poslijediplomskih studija kao važnog oblika prijenosa novih znanja, čime se pridonosi podizanju tržišne kompetentnosti i konkurentnosti gospodarstva
 • Svime time aktivno provodimo transfer znanja u poslovno okruženje

Strateški partneri

Strateška partnerstva Fakultetu organizacije i informatike omogućuju suradnju s organizacijama aktivnima u području obrazovanja, osposobljavanja, rada s mladima te tvrtkama, javnim tijelima i organizacijama iz civilnog sektora kako bi razvili inovativna, primjenjiva rješenja koja pridonose podizanju kvalitete učenja, predavanja i općenito rada sa studentima. Strateška partnerstva su usmjerena na razvoj, prijenos i implementaciju inovativnih praksi i rješenja u procesu učenja i poučavanja.

Zajednička suradnja FOI-ja i poduzeća/organizacija – strateških partnera najčešće se očituje u ovim aktivnostima:

 • Uključivanje strateškog partnera u program predmeta na FOI-ju (u dogovoru s predmetnim nastavnicima)
 • Povećanje vidljivosti mogućnosti za obavljanje stručne prakse studenata FOI-ja u poduzeću/organizaciji - strateškom partneru
 • Promocije priče FOI alumni-ja zaposlenih poduzeću/organizaciji - strateškom partneru FOI-ja
 • Predlaganje zajedničkih tema i suradnja u izradi završnih/diplomskih radova studenata
 • Organizacija studentskih natjecanja za koje poduzeće/organizacija zadaje zadatke/studije slučaja
 • Organizacija radionica za studente od strane strateškog partnera
 • Uključivanje studenata u jednokratne i istraživačke projekte
 • Dodjela nagrade za izvrsnost studenata
 • Održavanje ljetnih škola ili drugih događanja namijenjenih studentima
 • Održavanje pozvanih predavanja na FOI-ju
 • Organizacija dana otvorenih vrata partnerskog poduzeća/organizacije
 • Opremanje laboratorija i ostalih prostora za studente na FOI-ju

Partneri

U cilju podizanja kvalitete obrazovnog i stručnog rada, a koje se realizira kroz razne aktivnosti s ciljem upotpunjavanja teoretskom znanja praktičnim, Fakultet organizacije i informatike ostvaruje partnersku suradnju s više od 50 tvrtki na godišnjoj razini, a kroz sustav stručne prakse s njih 500-tinjak. Radi se o oblicima suradnje kroz koje FOI poslodavcima osnažuje njihov Employer Branding unutar akademske zajednice. Paketi poduzećima omogućuju sudjelovanje na Tjednu karijera u tekućoj godini te mogućnost korištenja drugih dostupnih usluga, ovisno o odabranom paketu.

Zajednička suradnja FOI-ja i partnerskih poduzeća najčešće se očituje u ovim aktivnostima:

 • Suradnja u izvođenju stručne prakse studenata Fakulteta
 • Suradnja u području izrade diplomskih radova
 • Suradnja u upotpunjavanju teoretskog znanja praktičnim i suradnja u pripremi diplomskog rada
 • Uključivanje studenata u radno okruženje
 • Suradnja s voditeljima stručne prakse na organizacijskim i stručnim poslovima
 • Zajednički istupi u cilju širenja informacija o zajedničkoj suradnji
 • Opremanje laboratorija i ostalih prostora za studente na FOI-ju te drugi oblici potpore

Za više informacija o mogućnostima ostvarivanja partnerske suradnje kontaktirajte Centar za podršku studentima i razvoj karijera FOI-ja.

Podupiratelji

FOI ostvaruje i druge oblike suradnje s nizom poduzeća koje na različite načine sudjeluju u realizaciji aktivnosti i projekata na FOI-ju, kroz opremanje laboratorija, osiguravanje opreme za rad ili kroz podršku u organizaciji međunarodne znanstvene konferencije CECIIS. Fakultet ostvaruje uspješnu poslovnu suradnju i s jedinicama lokalne i regionalne samouprave te Ministarstvom znanosti i obrazovanja.