Skip to content Skip to navigation

Partnerstva

Fakultet organizacije i informatike već dugi niz godina njeguje vrlo uspješnu suradnju s gospodarskim sektorom i na taj način potiče suradnju znanstvenika i studenata s gospodarstvom radi ostvarivanja bržeg tehnološkog napretka i gospodarskog razvitka

Suradnja FOI-ja s gospodarstvom očituje se kroz kvalitetne odnose s poslodavcima u okviru stručne prakse koju obavljaju studenti FOI-ja te širok spektar nastavnih i izvannastavnih aktivnosti. Uz to, suradnja se ostvaruje i u provedbi razvojnih projekata te poticanju osnivanja novih tvrtki zasnovanih na znanju u okviru Tehnološkog parka Varaždin.

 • Sklopljeno je više od 500 ugovora s poduzećima za potrebe stručne prakse
 • Tijekom godine održi se na 10-ke pozvanih predavanja uglednih stručnjaka iz prakse 
 • Provode se panel diskusije i okrugli stolovi s poslodavcima naših studenata
 • Održavaju se edukacije, ljetne škole, programi cjeloživotnog obrazovanja na kojima sudjeluju poslodavci
 • Aktivno se potiču studenti u poduzetničkim naporima
 • Potiče se proširivanje znanja kroz terensku nastavu
 • Pokretanje novih specijalističkih poslijediplomskih studija kao važnog oblika prijenosa novih znanja, čime se pridonosi podizanju tržišne kompetentnosti i konkurentnosti gospodarstva
 • Svime time aktivno provodimo transfer znanja u poslovno okruženje

Strateški partneri

Strateška partnerstva Fakultetu organizacije i informatike omogućuju suradnju s organizacijama aktivnima u području obrazovanja, osposobljavanja, rada s mladima te tvrtkama, javnim tijelima i organizacijama iz civilnog sektora kako bi razvili inovativna, primjenjiva rješenja koja pridonose podizanju kvalitete učenja, predavanja i općenito rada sa studentima. Strateška partnerstva su usmjerena na razvoj, prijenos i implementaciju inovativnih praksi i rješenja u procesu učenja i poučavanja.

Zajednička suradnja FOI-ja i poduzeća/organizacija – strateških partnera najčešće se očituje u ovim aktivnostima:

 • Uključivanje strateškog partnera u program predmeta na FOI-ju (u dogovoru s predmetnim nastavnicima)
 • Povećanje vidljivosti mogućnosti za obavljanje stručne prakse studenata FOI-ja u poduzeću/organizaciji - strateškom partneru
 • Promocije priče FOI alumni-ja zaposlenih poduzeću/organizaciji - strateškom partneru FOI-ja
 • Predlaganje zajedničkih tema i suradnja u izradi završnih/diplomskih radova studenata
 • Organizacija studentskih natjecanja za koje poduzeće/organizacija zadaje zadatke/studije slučaja
 • Organizacija radionica za studente od strane strateškog partnera
 • Uključivanje studenata u jednokratne i istraživačke projekte
 • Dodjela nagrade za izvrsnost studenata
 • Održavanje ljetnih škola ili drugih događanja namijenjenih studentima
 • Održavanje pozvanih predavanja na FOI-ju
 • Organizacija dana otvorenih vrata partnerskog poduzeća/organizacije
 • Opremanje laboratorija i ostalih prostora za studente na FOI-ju

Strateški partner FOI-ja za ak.god. 2019./2020.

FOI i Arbona žele podići razinu obrazovanja studenata na višu razinu mnogobrojnim zajedničkim aktivnostima kroz koje će studenti FOI-ja imati priliku uz redovna predavanja biti uključeni u praktični dio poslovnog svijeta uz mentorstvo stručnjaka iz Arbone.
"Želja nam je dati studentima praktična znanja iz realnog sektora već za vrijeme studiranja kako bi nakon završenog studija bili spremni integrirati se u poslovnu zajednicu. Uključit ćemo se u brojne projekte na Fakultetu kako bi studenti uz teoretska, dobili i što više praktičnih znanja na realnim primjerima" - Sandro Lazarić, Arbona

Partneri

U cilju podizanja kvalitete obrazovnog i stručnog rada, a koje se realizira kroz razne aktivnosti s ciljem upotpunjavanja teoretskom znanja praktičnim, Fakultet organizacije i informatike ostvaruje partnersku suradnju s više od 50 tvrtki na godišnjoj razini, a kroz sustav stručne prakse s njih 500-tinjak. Radi se o oblicima suradnje kroz koje FOI poslodavcima osnažuje njihov Employer Branding unutar akademske zajednice. Paketi poduzećima omogućuju sudjelovanje na Tjednu karijera u tekućoj godini te mogućnost korištenja drugih dostupnih usluga, ovisno o odabranom paketu.

Zajednička suradnja FOI-ja i partnerskih poduzeća najčešće se očituje u ovim aktivnostima:

 • Suradnja u izvođenju stručne prakse studenata Fakulteta
 • Suradnja u području izrade diplomskih radova
 • Suradnja u upotpunjavanju teoretskog znanja praktičnim i suradnja u pripremi diplomskog rada
 • Uključivanje studenata u radno okruženje
 • Suradnja s voditeljima stručne prakse na organizacijskim i stručnim poslovima
 • Zajednički istupi u cilju širenja informacija o zajedničkoj suradnji
 • Opremanje laboratorija i ostalih prostora za studente na FOI-ju te drugi oblici potpore

Za više informacija o mogućnostima ostvarivanja partnerske suradnje kontaktirajte Centar za podršku studentima i razvoj karijera FOI-ja.

Podupiratelji

FOI ostvaruje i druge oblike suradnje s nizom poduzeća koje na različite načine sudjeluju u realizaciji aktivnosti i projekata na FOI-ju, kroz opremanje laboratorija, osiguravanje opreme za rad ili kroz podršku u organizaciji međunarodne znanstvene konferencije CECIIS. Fakultet ostvaruje uspješnu poslovnu suradnju i s jedinicama lokalne i regionalne samouprave te Ministarstvom znanosti i obrazovanja.