Skip to content Skip to navigation

Ekonomika poduzetništva

Sveučilišni studij osposobljava studente za pokretanje samostalnih poslovnih pothvata i za obavljanje stručnih operativnih poslova obrtima i poduzećima.

UPISI NA STUDIJ

UPIŠI! Studiraj! Istraži! Primjeni!

O studiju

Cilj je ovog sveučilišnog prijediplomskog studija upoznati studente s novim ekonomskim i informatičkim spoznajama, konceptima i poslovnim modelima poduzetništva koje je utemeljeno na znanju i stvaralaštvu. Svladavanje potrebnih znanja, vještina i tehnika na ovom sveučilišnom studiju temelji se na nastavnom planu i programu koji je prilagođen praktičnom osposobljavanju polaznika. Školovanjem studenata na sveučilišnom prijediplomskom studiju ekonomike poduzetništva doprinijelo bi se razvoju poduzetništva, ubrzanju gospodarskog razvoja i iskorištavanju ogromnog, ali neiskorištenog potencijala, koji proizlazi iz najvrjednijeg hrvatskog resursa znanja. Studij će omogućiti uspješnim studentima djelovanje u međunarodnom okružju jer se očekuje da budući poduzetnici djeluju u Hrvatskoj koja će biti potpuno uključena u međunarodnu podjelu rada, kako regionalno, tako i unutar Europske unije. Sveučilišni prijediplomski studij završava izradom i obranom završenog rada.

EP u brojevima

Sveučilišni prijediplomski studij Ekonomika poduzetništva traje tri godine, a studenti su obavezni ostvariti najmanje 180 ECTS bodova prema zadanoj klasifikaciji predmeta.

Titula

Nakon završetka studija studenti stječu naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica ekonomije.

Nova znanja

Završetkom ovog prijediplomskog studija polaznici stječu ključne kompetencije potrebne za uspješan razvoj i vođenje vlastitog poduzetničkog pothvata i povećanje konkurentske prednosti poduzeća u kojem su zaposleni. Uspješni studenti imat će temeljna znanja iz ekonomskih disciplina, prava i informatike kojima će unaprijediti poslovne procese u organizacijama iz privatnog i javnog sektora. Posebno je važno naglasiti da će prvostupnici biti osposobljeni za djelovanje u međunarodnom okružju, točnije da će se moći uključiti u domaće i međunarodne poslovne organizacije.

Što nakon studija?

Studenti koji završe sveučilišni prijediplomski studij Ekonomika poduzetništva svoje obrazovanje mogu nastaviti na istoimenom diplomskom studiju.

Saznaj više...