Skip to content Skip to navigation

Kontaktirajte nas

URED ZA MEĐUNARODNU
SURADNJU
 +385 42 390 814
 +385 42 390 876
CENTAR ZA MEĐUNARODNE
PROJEKTE
 +385 42 390 843
 +385 42 390 876 
CENTAR ZA PODRŠKU
STUDENTIMA I RAZVOJ KARIJERA
 +385 42 390 814