Skip to content Skip to navigation

Suizdavaštvo časopisa

Uz nakladništvo vlastitog JIOS časopisa, FOI je suizdavač i drugih časopisa indeksiranih u brojnim poznatim bazama podataka.

 

Croatian Operational Research Review (CRORR)

Više