Skip to content Skip to navigation

Iskustva studenata

Boravak studenata na visokim učilištima u inozemstvu značajno pridonosi njihovoj samostalnosti, kulturnoj obogaćenosti, poznavanju stranih jezika i sposobnosti rada u multikulturalnim sredinama.

Ovdje možete pronaći priče studenata FOI-ja koji su dio svojeg školovanja proveli na studentskoj razmjeni u inozemstvu, kao i iskustva studenata iz cijeloga svijeta koji su boravili na razmjeni na Fakultetu organizacije i informatike. Većina studenata svoje je doživljaje prenijela kroz pisanje bloga koji su potkrijepljeni fotografijama.

Nadamo se kako će vam ova iskustva biti poticaj za uključivanje u međunarodne aktivnosti koje se provode na Fakultetu kao i za odlazak na međunarodnu razmjenu.