Skip to content Skip to navigation

Zaštita prijavitelja nepravilnosti

Zaštita prijavitelja nepravilnosti uređena Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22) i Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe od 15. lipnja 2022. godine.

Zaštita prijavitelja nepravilnosti

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu je, sukladno čl. 20. st. 1. t. 2. i st. 5. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22) i čl. 3. st. 1. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe imenovao zaposlenicu doc. dr. sc. Zrinku Lacković Vincek povjerljivom osobom na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Postupak prijave unutarnje nepravilnosti povjerljivoj osobi uređen je Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22) i Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe od 15. lipnja 2022. godine, a s ciljem zaštite prava prijavitelja nepravilnosti.

Povjerljiva osoba
doc. dr. sc. Zrinka Lacković Vincek
+385 42 390 823
 +385 42 213 413

 

Zamjenik povjerljive osobe
 Goran Leskovar, mag. iur.
 +385 42 390 802
 +385 42 213 413