Skip to content Skip to navigation

Kontakti

Ured za Međunarodnu
Suradnju
 +385 42 390 826
FOI 1, prvi kat, kabinet 46 (ispred Dekanata)
ECTS KOORDINATORICA
Doc. dr. sc. Katarina Pažur Aničić
 +385 42 390 869
FOI 1, prvi kat, kabinet 164 (na kraju južnog krila)