Skip to content Skip to navigation

Članstva i akreditacije

U cilju što veće međunarodne prepoznatljivosti, internacionalizacije i umrežavanja s međunarodnim institucijama, organizacijama i udrugama, FOI od samih početaka inicira, pokreće i uspješno održava članstva i razvija suradnju s mnogima od njih

Akreditacije