Skip to content Skip to navigation

Novosti

Usavršavanje u području javne nabave (26. srpnja 2024. godine)

Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike dana 26. srpnja 2024. godine organizira program jednodnevnog usavršavanja u području javne nabave.

Izobrazba u području javne nabave (7.6.2024. - 6.7.2024.)

Fakultet organizacije i informatike, od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ovlašteni nositelj, organizira Program izobrazbe u području javne nabave. Program izobrazbe u području javne nabave sastavni je dio Specijalističkog programa izobrazbe. Pohađanje Programa izobrazbe uvjet je za pristupanje pisanom ispitu koji provodi tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave. Polaznicima koji su uspješno položili ispit izdaje se certifikat kojim se potvrđuje posjedovanje znanja i vještina u području javne nabave.

Izobrazba u području javne nabave (17.5.2024. - 15.6.2024.)

Fakultet organizacije i informatike, od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ovlašteni nositelj, organizira Program izobrazbe u području javne nabave. Program izobrazbe u području javne nabave sastavni je dio Specijalističkog programa izobrazbe. Pohađanje Programa izobrazbe uvjet je za pristupanje pisanom ispitu koji provodi tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave. Polaznicima koji su uspješno položili ispit izdaje se certifikat kojim se potvrđuje posjedovanje znanja i vještina u području javne nabave

Obavijest o pregledu i ocjeni ponuda te odluka o odabiru – Usluge izrade izvodljivosti s analizom troškova

U nastavku objavljujemo Obavijest o pregledu i ocjeni ponuda USLUGE IZRADE STUDIJE IZVODLJIVOSTI S ANALIZOM TROŠKOVA I KORISTI ZA REGIONALNI CENTAR ZA PREDINKUBACIJU U PAMETNOJ INDUSTRIJI

 
26.03.2024, 12:54
Usavršavanje u području javne nabave (26. travnja 2024. godine)

Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike dana 26. travnja 2024. godine organizira program jednodnevnog usavršavanja u području javne nabave.

Poziv za dostavu ponuda za usluge izrade studije izvodljivosti

Fakultet organizacije i informatike Varaždin pokreće postupak jednostavne nabave za Uslugu izrade studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji. Rok za dostavu ponuda je 21. ožujka 2024. godine, do 10:00 sati.

 
14.03.2024, 12:43
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15,  112/18) Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike raspisuje JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda. 

 
26.02.2024, 09:38
Izobrazba u području javne nabave (16.2.2024. - 9.3.2024.)

Fakultet organizacije i informatike, od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ovlašteni nositelj, organizira Program izobrazbe u području javne nabave. Program izobrazbe u području javne nabave sastavni je dio Specijalističkog programa izobrazbe. Pohađanje Programa izobrazbe uvjet je za pristupanje pisanom ispitu koji provodi tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave. Polaznicima koji su uspješno položili ispit izdaje se certifikat kojim se potvrđuje posjedovanje znanja i vještina u području javne nabave.

Usavršavanje u području javne nabave (16. veljače 2024. godine)

Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike dana 16. veljače 2024. godine organizira cjelodnevno usavršavanje u području javne nabave.

Izobrazba u području javne nabave (26.1.2024. - 17.2.2024.)

Fakultet organizacije i informatike, od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ovlašteni nositelj, organizira Program izobrazbe u području javne nabave. Program izobrazbe u području javne nabave sastavni je dio Specijalističkog programa izobrazbe. Pohađanje Programa izobrazbe uvjet je za pristupanje pisanome ispitu koji provodi središnje tijelo za javnu nabavu. Polaznicima koji su uspješno položili ispit izdaje se certifikat kojim se potvrđuje posjedovanje znanja i vještina u području javne nabave.

Stranice