Skip to content Skip to navigation

Novosti

Fakultet organizacije i informatike, od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta ovlašteni nositelj, organizira Program izobrazbe u području javne nabave. Program izobrazbe u području javne nabave sastavni je dio Specijalističkog programa izobrazbe. Pohađanje Programa izobrazbe uvjet je za pristupanje pismenom ispitu koji provodi središnje tijelo za javnu nabavu. Polaznicima koji su uspješno položili ispit izdaje certifikat kojim se potvrđuje posjedovanje znanja i vještina u području javne nabave.

 
12.03.2018, 13:20

Fakultet organizacije i informatike, od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta ovlašteni nositelj, organizira Program izobrazbe u području javne nabave. Program izobrazbe u području javne nabave sastavni je dio Specijalističkog programa izobrazbe. Pohađanje Programa izobrazbe uvjet je za pristupanje pismenom ispitu koji provodi središnje tijelo za javnu nabavu. Polaznicima koji su uspješno položili ispit izdaje certifikat kojim se potvrđuje posjedovanje znanja i vještina u području javne nabave.

 
05.03.2018, 15:46

Fakultet organizacije i informatike, od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta ovlašteni nositelj, organizira Program izobrazbe u području javne nabave. Program izobrazbe u području javne nabave sastavni je dio Specijalističkog programa izobrazbe. Pohađanje Programa izobrazbe uvjet je za pristupanje pismenom ispitu koji provodi središnje tijelo za javnu nabavu. Polaznicima koji su uspješno položili ispit izdaje certifikat kojim se potvrđuje posjedovanje znanja i vještina u području javne nabave.

 

 
01.09.2017, 12:01

Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave USLUGE U PODRUČJU REKREACIJE, KULTURE I SPORTA (IZLET)

Rok za dostavu ponuda je 28.03.2017. godine do 9 sati.

Poziv na dostavu ponude izmijenjen je u točci 2.8.

 
20.03.2017, 15:24

Fakultet organizacije i informatike objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave OSOBNIH AUTOMOBILA. Rok za dostavu ponuda je 23. ožujak 2017. godine u 9.00 sati.

 
08.03.2017, 11:41

Fakultet organizacije i informatike objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave UREDSKIH POTREPŠTINA. Rok za dostavu ponuda je 22.12.2016. godine do 09:00 sati.

 

Objašnjenje Poziva, odnosno pojma JEDNAKOVRIJEDNO za Grupu 1

Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude

 

 
07.12.2016, 14:16

Stranice