Skip to content Skip to navigation

Poslijediplomski specijalistički studiji

Specijalistički studiji su odgovor visokoobrazovnog sustava na potrebe hrvatskoga gospodarstva utemeljenog na znanju i informacijskoj tehnologiji, odnosno poticaj su njegovom razvoju.

UPISI NA STUDIJ

UPIŠI! Studiraj! Istraži! Primjeni!

O studijima

Na poslijediplomskim specijalističkim studijima na Fakultetu organizacije i informatike polaznici mogu steći specijalizirana znanja i vještine potrebne za tržište rada. Voditelji studija, kao i nastavnici i suradnici koji sudjeluju u radu studija brinu o razvoju studija u stručnom smislu, tako da se studiji jednim dijelom razvijaju kao nositelji razvoja gospodarstva određene regije i društva u cjelini.

Na FOI-ju se izvode četiri poslijediplomska specijalistička studija:

 • Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba (IROID)
 • Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava (USRIS)
 • Menadžment poslovnih sustava (MPS)
 • E-učenje u obrazovanju i poslovanju (EUOP)

Akademski naziv/stupanj

Završetkom ovih studija i obranom specijalističkog rada, stječe se akademski stupanj sveucilišnog specijalista određenog područja, odnosno univ.spec.inf. ili univ.spec.oec.

Saznaj više...

Provjeri strukturu studiranja!

UPISI NA STUDIJ

UPIŠI! Studiraj! Istraži! Primjeni!

Nositelj i izvođač studija

Nositelj i izvođač studija je Fakultet organizacije i informatike i ovaj studij je izravna poveznica s njegovim znanstveno-istraživačkim aktivnostima, te transferom znanja prema novim generacijama znanstvenika i kompetentnih profesionalaca.

Trajanje studija

Poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba traje jednu i pol (1,5) godinu i izvodi se u tri obrazovna ciklusa (3 semestra). U svakom semestru izvodi se nastava iz temeljnih (obveznih) i izbornih disciplina. Polaznik može završiti studij u njegovom stvarnom vremenu održavanja ili u vremenu koje određuje sam polaznik izborom kolegija za koje ima uvjete prema svojim ostalim obvezama i mogućnostima. Ključni faktor uspjeha na ovom studiju je aktivno sudjelovanje studenata u svim oblicima nastave. Nastava se izvodi u Varaždinu, petkom poslijepodne i subotom u jutro.

Kompetencije koje polaznik stječe

Studij je postavljen kao dio ciklusa cjeloživotnog obrazovanja. On će omogućiti polaznicima stjecanje i primjenu suvremenih znanja na području informacijskih znanosti:

 • Upravljanje organizacijama, koje se temelji na misiji, viziji, strateškim ciljevima, mjerenju organizacijskih performansi i poslovnom odlučivanju,
 • Postavljanje djelotvorne arhitekture organizacija informacijskog doba te oblikovanje i preoblikovanje poslovnih procesa, sukladno viziji i strateškim ciljevima organizacije,
 • Djelovanje ERP sustava kao snažne potpore poslovanju suvremenih organizacija te uvođenje elektroničkog poslovanja, koje će omogućiti uspostavljanje novih odnosa s kupcima i dobavljačima te učinkovito upravljanje opskrbnim lancem,
 • Strateško planiranje razvoja informacijskog sustava i uvodenja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija te mjerenje učinaka njihove primjene,
 • Upravljanje informatizacijom, izgradnja i korištenje javne informacijske infrastrukture te uskladivanje s europskim poslovnim normama,
 • Primjena matematike za egzaktno oblikovanje poslovnih procesa, projektiranje IS-a ili izbor metoda upravljanja.

Akademski naziv/stupanj

Izradom i obranom specijalističkog završnog rada polaznik stječe 90 ECTS bodova. Na temelju toga dobiva akademski naziv sveučilišni/a specijalist/ica poslovne informatike, univ.spec.inf.

Cijena studija

Cijena ovog studija je 35.000 kn (4.645,30 EUR).

Voditeljstvo studija

Voditelj studija je prof.dr.sc. Vjeran Strahonja. Također, za sve informacije o ovom studiju možete se obratiti voditeljici referade poslijediplomskog studija gđi. Lei Friščić tel. 042/390-808 ili pdsreferada@foi.unizg.hr.

Saznaj više...

WEB stranica studija

Istražite studij!

O studiju

Ovaj poslijediplomski specijalistički studij namijenjen je širokom krugu potencijalnih polaznika: inženjerima i specijalistima koji u praksi projektiraju i realiziraju sustave sigurnosti, revizorima informacijskih sustava, članovima uprava nadležnim za sigurnost, članovima uprava nadležnim za interne revizije, direktorima i rukovoditeljima sektora informatike, voditeljima ureda za reviziju, voditeljima sektora za sigurnost i drugim sličnim profilima.

Stručnjaci i znanstvenici s Fakulteta organizacije i informatike, u sadržaj studijskog programa uvrstili su teme koje su najaktualnije u području informacijske sigurnosti. Studij je koncipiran na način da svaki predmet kombinira teoriju i praksu, pa tako na studiju predaju nastavnici i stručnjaci FOI-ja te partnerskih inozemnih visokoškolskih institucija, a na svakom predmetu na studiju u nastavu su uključeni i prepoznati stručnjaci iz IT industrije. S obzirom da se radi o specijalističkom poslijediplomskom studiju, prenošenje stručnog znanja i iskustva polaznicima, kao i rješavanje konkretnih problema iz prakse, ključno je za ovaj način edukacije. Sadržaj predmeta, usuglašen je s Europskim okvirom e-kompetencija (eng. European e-competences framework), i to za potrebne kompetencije i znanja profila iz domene informacijske sigurnosti. Osim toga usklađen je i s nizom međunarodnih stručnih kompetencija, poput ISACA, GIAC, ECCOUNCIL, IAPP. U program studija integriran je cjelokupni pripremni tečaj za polaganje vodećih svjetskih stručnih certifikata iz ovog područja poput CISSP-a (eng. Certified Information Systems Security Professional), točnije sadržaji predmeta su mapirani na znanja potrebna za polaganje određenih certifikata.

Studij ima pet obaveznih predmeta kojima se pokrivaju temeljna znanja područja i 10 izbornih kolegija čijim odabirom se studij može završiti sa subspecijalističkim znanjem i kompetencijama u području:

 • Upravljanje sustavom sigurnosti (eng. Information Security Management)
 • Projektiranje sustava sigurnosti IS (eng. Information Security Architecture)
 • Revizija informacijskih sustava (eng. Information Security Auditing)

Nositelj i izvođač studija

Nositelj i izvođač studija je Fakultet organizacije i informatike te je ovaj studij izravna poveznica s njegovim znanstveno-istraživačkim aktivnostima, te transferom znanja prema novim generacijama znanstvenika i kompetentnih profesionalaca.

Način izvođenja studija

Poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava traje jednu i pol (1,5) godinu i izvodi se u tri (3) semestra. Polaznik može završiti studij u njegovom stvarnom vremenu održavanja ili u vremenu koje određuje sam polaznik izborom predmeta za koje ima uvjete prema svojim ostalim obvezama i mogućnostima. Ključni faktor uspjeha na ovom studiju je aktivno sudjelovanje studenata u svim oblicima nastave. Nastava se izvodi u Varaždinu, petkom poslijepodne i subotom u jutro. Međutim prateći trendove u online učenju i potrebe polaznika studij se izvodi i u online okruženju. Pošto na studiju predavanja izvode i renomirani profesori iz inozemstva, nastava se izvodi na hrvatskom i engleskom jeziku.

Akademski naziv/titula

Izradom i obranom specijalističkog završnog rada polaznik stječe 90 ECTS bodova. Na temelju toga dobiva akademski naziv sveučilišni/a specijalist/ica upravljanja sigurnošću i revizijom informacijskih sustava, univ.spec.inf. Nakon završenog specijalističkog studija, moguće je upisati poslijediplomski doktorski studij sa smanjenim opsegom ispita.

Cijena studija

Cijena ovog studija je 35.000 kn (4.645,30 EUR).

Kontakt

Voditeljica studija je: Izv. prof. dr. sc. Renata Mekovec

Za više informacija o studiju kontaktirajte referadu za poslijediplomske studije na pdsreferada@foi.unizg.hr ili tel. 042/390-808 (Lea Friščić, mag. oec., voditeljica referade).

Saznaj više...

UPISI NA STUDIJ

UPIŠI! Studiraj! Istraži! Primjeni!

LETAK STUDIJA

Istražite studij!

 

Mediji o studiju

UPISI NA STUDIJ

UPIŠI! Studiraj! Istraži! Primjeni!

O studiju

Poslijediplomski specijalistički studij "E-učenje u obrazovanju i poslovanju (EUOP)" osmišljen je kao rezultat interdisciplinarnog istraživanja i praktične primjene znanja potrebnih specijalistima za istraživanje, planiranje, uvođenje, primjenu, savjetovanje i analizu primjene IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije) u različitim oblicima obrazovanja odnosno e-učenju. U okviru hrvatskog visokoškolskog sustava, kao dijela europskog sustava, treba omogućiti stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija kao dijela cjeloživotnog obrazovanja radi boljih izgleda za zapošljavanje, za podizanje kvalitete rada pojedinca (nastavnika/profesora/asistenta/suradnika) u obrazovnom sustavu primjenom IKT pa do realizacije inicijativa u privatnom sektoru u području neformalnog i informalnog obrazovanja. Studij se izvodi u mješovitom obliku (klasičan način nastave, licem u lice, i e-učenje, odnosno online) kako bi se na najpogodniji način prikazale i iskoristile mogućnosti e-učenja.

Nositelj i izvođač studija

Nositelj studija je Fakultet organizacije i informatike, suorganizator studija je Filozofski fakultet u Zagrebu, a studij će se izvoditi u suradnji s Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom - CARNET.

Trajanje studija

Poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij E-učenje u obrazovanju i poslovanju traje jednu i pol (1,5) godinu i izvodi se u tri obrazovna ciklusa (3 semestra). U svakom semestru izvodi se nastava iz temeljnih (obveznih) i izbornih disciplina. Polaznik može završiti studij u njegovom stvarnom vremenu održavanja ili u vremenu koje određuje sam polaznik izborom kolegija za koje ima uvjete prema svojim ostalim obvezama i mogućnostima. Ključni faktor uspjeha na ovom studiju je aktivno sudjelovanje studenata u svim oblicima nastave. Nastava se izvodi u Varaždinu i Zagrebu, petkom poslijepodne i subotom u jutro.

Kompetencije koje polaznik stječe

Studij je postavljen kao dio ciklusa cjeloživotnog obrazovanja. On će omogućiti polaznicima stjecanje i primjenu suvremenih znanja u područjima kao što su:

 • upoznavanje teoretskih, praktičkih, kulturnih i administrativnih utjecaja primjene IKT u obrazovanju (e-učenju)
 • usvajanje znanja i vještina o IKT sustavima za podršku obrazovanju (e-učenju)
 • razumijevanje osobina poučavanja i učenja koji su potpomognuti IKT
 • poznavanje multimedijskih sustava, razvoja multimedijskih obrazovnih sadržaja i njihovom primjenom u obrazovanju uz pomoć IKT (e-učenju)
 • usvajanje znanja i vještina vezanih uz organiziranje obrazovnih sadržaja i aktivnosti za e-učenje
 • primjena društvenog softvera (Web 2.0), portfolia, mobilnih i dolazećih tehnologija u obrazovanju
 • razumijevanje procesa strateškog planiranja i i izrada strateškog plana za uvođenje e-učenja u školski/fakultetski/poslovni sustav
 • upoznavanje s istraživanjima i trendovima u području e-učenja.

Akademski naziv/stupanj

Izradom i obranom specijalističkog završnog rada polaznik stječe 90 ECTS bodova. Na temelju toga dobiva akademski naziv sveučilišni specijalist/sveučilišna specijalistica e-učenja.

Cijena studija

Cijena ovog studija je 25.000 kn (3.318,07 EUR).

Voditeljstvo studija

Voditelj studija je prof. dr. sc. Dragutin Kermek. Za više informacija o studiju kontaktirajte referadu za poslijediplomske studije na pdsreferada@foi.unizg.hr ili tel. 042/390-808 (Lea Friščić, mag. oec., voditeljica referade).

Saznaj više...

LETAK STUDIJA

Istražite studij!

 

DETALJNE INFORMACIJE

Informacije o predmetima i nastavnicima.

UPISI NA STUDIJ

UPIŠI! Studiraj! Istraži! Primjeni!

O studiju

Cjeloživotno obrazovanje je nužan uvjet za uspješan razvoj karijere suvremenih menadžera i rukovoditelja. Stoga, studij je namijenjen svima koji žele steći nova znanja iz područja vođenja i upravljanja suvremenim poslovnim sustavima, bez obzira na to djeluju li u privatnom ili javnom sektoru. Menadžerima u velikim sustavima, kao i poduzetnicima u malim i srednjim poduzećima, studij će omogućiti unapređenje svakodnevnog praktičnog djelovanja.

Nositelj i izvođač studija

Nositelj i izvođač studija je Fakultet organizacije i informatike i ovaj studij je izravna poveznica s njegovim znanstveno-istraživačkim aktivnostima, te transferom znanja prema novim generacijama znanstvenika i kompetentnih profesionalaca.

Trajanje studija

Poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij Menadžment poslovnih sustava traje jednu i pol (1,5) godinu i izvodi se u tri obrazovna ciklusa (3 semestra). U svakom semestru izvodi se nastava iz temeljnih (obveznih) i izbornih disciplina. Polaznik može završiti studij u njegovom stvarnom vremenu održavanja ili u vremenu koje određuje sam polaznik izborom kolegija za koje ima uvjete prema svojim ostalim obvezama i mogućnostima. Ključni faktor uspjeha na ovom studiju je aktivno sudjelovanje studenata u svim oblicima nastave. Nastava se izvodi u Varaždinu, petkom poslijepodne i subotom u jutro.

Kompetencije koje polaznik stječe

Polaznici sveučilišnog poslijediplomskog specijalističkog studija Menadžment poslovnih sustava ce po završetku programa moći:

 • Utjecati na razvoj organizacije i njezinih dijelova;
 • Primijeniti suvremene metode i postupke u organiziranju poslovnih procesa i motiviranju suradnika;
 • Primijeniti suvremene poslovne modele u različitim poslovnim okruženjima;
 • Uspostaviti odnose među sastavnim dijelovima poslovne organizacije i poticati njihovo sinergijsko djelovanje;
 • Prepoznati i vrednovati procese upravljanja u poslovnim organizacijama;
 • Prikupljati i vrednovati informacije iz više različitih znanstvenih i stručnih izvora;
 • Kreirati anketni upitnik;
 • Provesti kvalitativno i kvantitativno istraživanje koristeći različite metode prikupljanja podataka;
 • Provesti analizu prikupljenih podataka Integrirati znanje iz različitih područja s ciljem kreiranja najboljeg poslovnog rješenja;
 • Razviti kritičko razmišljanje;
 • Razviti komunikacijske vještine, kao i izražavanje u pisanoj formi;
 • Koordinirati aktivnosti suradnika na ostvarivanju zajedničkih ciljeva;
 • Razviti osjećaj odgovornosti u timskom radu.

Akademski naziv/stupanj

Izradom i obranom specijalističkog završnog rada polaznik stječe 90 ECTS bodova. Na temelju toga dobiva akademski naziv sveučilišni/a specijalist/ica menadžmenta poslovnih sustava.

Cijena studija

Cijena ovog studija je 35.000 kn (4.645,30 EUR).

Voditeljstvo studija

Voditelj studija je prof. emeritus Tihomir Hunjak. Također, za sve informacije o ovom studiju možete se obratiti voditeljici referade poslijediplomskog studija gđi. Lei Friščić tel. 042/390-808 ili pdsreferada@foi.unizg.hr.

Saznaj više...

LETAK STUDIJA

Istražite studij!