Skip to content Skip to navigation

Javna nabava

FOI primjenjuje Zakon o javnoj nabavi za nabavu robe i usluga vrijednosti veće od 200.000,00 kn i radova u vrijednosti većoj od 500.000,00 kn.

Nabavu roba i usluga te radova bagatelne vrijednosti, Fakultet organizacije i informatike uredio je svojim internim aktom Odlukom o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti. Temeljem odredbe čl. 5. i čl. 18.st.3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Fakultet organizacije i informatike je kao javni naručitelj obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi za svaku nabavu robe i usluge procijenjene vrijednosti veće od 200.000,00 kn, odnosno nabavu radova procijenjene vrijednosti veće od 500.000,00 kn.

Pitanja nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn te nabave radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn Fakultet organizacije i informatike uredio je svojim internim aktom Odlukom o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti.