Skip to content Skip to navigation

Javna nabava

FOI primjenjuje Zakon o javnoj nabavi za nabavu robe i usluga vrijednosti veće od 200.000,00 kn i radova u vrijednosti većoj od 500.000,00 kn.

Temeljem odredbe čl.6. i čl.12.st.2. Zakona o javnoj nabavi, ZJN2016, (Narodne novine broj: 120/16) Fakultet organizacije i informatike je kao javni naručitelj obveznik je primjene tog zakona za svaku nabavu robe i usluge, odnosno provedbu projektnih natječaja te nabavu radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od pragova iz čl.12.st.1. Nabavu roba i usluga te radova procijenjenih vrijednosti ispod tih pragova, koji iznose 200.000,00 za robu i usluge te 500.000,00 kn za radove, tzv. jednostavnu nabavu, Fakultet organizacije i informatike uredio je svojim općim aktom Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.