Skip to content Skip to navigation

Cjeloživotno učenje

Dok smo živi, učimo! Fakultet izvodi specijalizirane programe za cjeloživotno učenje koji su kreirani sukladno potrebama na tržištu i prilagođeni zahtjevima naručitelja.