Skip to content Skip to navigation

Novosti

TODO project logo

U okviru Horizon2020 – Twinning projekta "TODO - Twinning Open Data Operational" se od 20. do 22. rujna 2021. godine održava Nacionalna konferencija o otvorenim podacima –  NODC2021. Konferencija se održava u Zagrebu, u hibridnom obliku (s obzirom na važeće epidemiološke mjere). 

EDigilit predstavljanje

U petak, 10. rujna 2021. na Fakultetu organizacije i informatike održano je predstavljanje Erasmus+ KA203 projekta E-DigiLit: Unapređenje digitalne pismenosti studenata na visokim učilištima članicama i članovima Udruge asistenata FOI.

 
14.09.2021, 09:30
WAI4PwDs

U Razlogu (Bugarska) je 08.-10. rujna 2021. održan sastanak članova projekta Web Accessibility and other initiatives for persons with disabilities in EU in pandemic and other crisis times – WAI4PwDs. Sastanak je održan uživo i na daljinu (hibridni sastanak).

Blaženka Divjak

Međunarodni strateški projekt RAPIDE predstavljen je u Poslovnom dnevniku.

 
08.09.2021, 10:25
RAPIDE LTT sastanak

U ponedjeljak, 6. rujna 2021. na Fakultetu organizacije i informatike (FOI) održan je partnerski sastanak međunarodnog projekta RAPIDE – Relevant assessment and pedagogies for inclusive digital education, koji koordinira FOI u suradnji sa pet europskih partnera, od kojih su dva hrvatska sveučilišta. Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Blaženka Divjak. Projekt trajanja 24 mjeseca započeo je u ožujku 2021., a financiran je u okviru Erasmus+ programa Europske komisije u ukupnom iznosu od 219.085,00 eura.

 
06.09.2021, 15:53
Rapide logo

Partneri na projektu RAPIDE planiraju održavanje partnerskog sastanka i trodnevne aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja (LTT) za projektne partnere pod nazivom “Let’s innovate teaching”, u Varaždinu, 5.- 8. rujna 2021. u hibridnom obliku, pri čemu će sve sesije partnerima biti dostupne i online.

 
06.09.2021, 09:17
Medicinska potpisivanje ugovora

U Medicinskoj školi Varaždin potpisan je 21. srpnja 2021. godine Ugovor o građevinskim, obrtničkim i instalaterskim radovima na projektu „Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždinˮ, čime će se stvoriti prostorni uvjeti za intenziviranje rada Centra i suradnju sa sličnim centrima u Europskoj uniji i unaprijedit će se infrastruktura Centra u skladu s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini. Na projektu kao partner sudjeluje i Fakultet organizacije i informatike.

 
22.07.2021, 13:49
simon kick off

Dana 15/07/2021 održan je virtualni uvodni sastanak na projektu „SIMON – Inteligentni sustav za automatsku selekciju algoritama strojnog učenja u društvenim znanostima“ koji financira Hrvatska zaklada za znanost kao Uspostavni istraživački projekt.

 
15.07.2021, 12:44
E-digilit logo

Erasmus+ projekt E-DigiLit – Unapređenje digitalne pismenosti studenata na sveučilištima (E-DigiLit) kojeg na Fakultetu organizacije i informatike vodi prof. dr. sc. Valentina Kirinić, a članovi projektnog tima su prof. dr. sc. Dragutin Kermek, prof. dr. sc. Violeta Vidaček Hainš, dr. sc. Matija Novak, mr. sc. Lana Škvorc te izv. prof. dr. sc. Predrag Oreški s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavio je treći bilten sa novostima i aktivnostima na projektu.

 
15.07.2021, 10:50
RAPIDE logo

Objavljen je 1. bilten međunarodnog strateškog projekta RAPIDE - "Relevant assessment and pedagogies for inclusive digital education".

 
30.06.2021, 13:57

Stranice