Skip to content Skip to navigation

Ekonomika poduzetništva

Studij Ekonomika poduzetništva prati trendove u razvoju poduzetničkih disciplina te se nastoji prilagoditi potrebama tržišta rada u Hrvatskoj i Europskoj uniji.

UPISI NA STUDIJ

UPIŠI! Studiraj! Istraži! Primjeni!

O studiju

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva osposobljava studente za rad u malim, srednjim i velikim poduzećima, te klasičnim obiteljskim poduzećima za koje je karakterističan prijenos vlasništva na mlađe generacije. Diplomski studij Ekonomika poduzetništva stvara podlogu za upis na poslijediplomske studije u polju ekonomskih i drugih srodnih društvenih znanosti.

Nastavni plan i program diplomskog studija Ekonomika poduzetništva osmišljen je tako da studenti nadopunjuju znanja stečena na preddiplomskom studiju, svladavaju složenije ekonomske, organizacijske i informatičke probleme u cilju stjecanja znanja koje će im omogućiti samostalno pokretanje poduzetničkih poduhvata te obavljanje složenijih poslova u srednjim i velikim poduzećima. Studenti stječu i temelje za znanstveno-istraživački rad. U izvođenje nastave na pojedinim nastavnim disciplinama uključuju se stručnjaci iz različitih djelatnosti. Time se nastoji zadovoljiti koncept povezanosti prakse (realnog sektora) i teorijskog izučavanja ekonomskih disciplina.

Titula

Završetkom diplomskog studija Ekonomika poduzetništva studenti stječu akademski naziv magistar/magistrica ekonomije.

Nova znanja

Završetkom ovog diplomskog studija polaznici stječu ključne kompetencije koje im omogućavaju lakše uključivanje u svijet poduzetništva, ali i obavljanje složenih poslovnih procesa karakterističnih za velike poslovne organizacije. Prednost studija je u znanjima vezanim za korištenje suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije kojom se u brzo promjenjivim uvjetima poslovanja daje kontinuirani doprinos razvoju gospodarske djelatnosti u cjelini. Također, polaznici stječu potrebna znanja za daljnje akademsko, znanstveno ili stručno usavršavanje na poslijediplomskoj specijalističkoj i/ili doktorskoj razini.

Što nakon studija?

Postoji mogućnost nastavka studija na razini poslijediplomskih specijalističkih studija i/ili doktorskih studija. Na Fakultetu se izvodi poslijediplomski studij Menadžment poslovnih sustava koji ima dopusnicu u području ekonomije, pa je i taj studij logičan sljednik sveučilišnog diplomskog studija Ekonomika poduzetništva. Završetkom diplomskog studija studenti mogu upisati i doktorski studij Informacijske znanosti. Uz navedeno, studenti stjecanjem diplome magistra ekonomije mogu upisati i studije izvan Fakulteta organizacije i informatike Varaždin. Jedan od mogućih studija je i fakultet u Grazu (Karl-Franzens Universitaet) s kojim FOI ima uspostavljenu partnersku suradnju, ali naravno i druge partnerske institucije FOI-ja.

Saznaj više...