Skip to content Skip to navigation

Ljudski resursi

Posebna vrijednost FOI-ja su kompetentni nastavnici koji vode i pomažu studentima u usvajanju potrebnih znanja i vještina.

Politika jednakih mogućnosti te nediskriminacije

Fakultet organizacije i informatike prema Politici jednakih mogućnosti te nediskriminacije Sveučilišta u Zagrebu svoju djelatnost temelji na načelu jednakih mogućnosti te zabrane diskriminacije na temelju spola, spolne orijentacije I rodnog identiteta, rase, boje kože, nacionalne ili etničke pripadnosti, jezika, vjere, životne dobi, političkog ili drugog uvjerenja, socijalnog podrijetla, imovine, rođenja, naobrazbe, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u sindikatu, bračnog ili obiteljskog statusa, zdravstvenog stanja, invaliditeta ili drugih osobina.

Politika zapošljavanja

Osnovni način upravljanja ljudskim resursima je zapošljavanje znanstvenih novaka i njihovo školovanje. Ti novaci su uglavnom diplomanti Fakulteta, ali ima i onih koji su diplomirali na FER-u, Ekonomskom fakultetu i PMF-u Sveučilišta u Zagrebu. Pri zapošljavanju se ne provodi nikakva diskriminacija među kandidatima osim po uspjehu na studiju i ranijem iskustvu u znanstvenom i stručnom radu. Prilikom zapošljavanja vodi se računa o tome da se zaposleniku osigura dovoljno nastave za ispunjenje norme. Svi mlađi zaposlenici uključuju se u naš vlastiti program pedagoško-psihološke edukacije.

Za radna mjesta u stručnim službama natječaj se raspisuje po odobravanju zapošljavanja ili odlukom Dekana ukoliko se radi o zapošljavanju na vlastita sredstva jer je radno mjesto od izuzetnog značaja za Fakultet. U posebnim slučajevima kada se pojavi kandidat s poželjnim znanstvenim kvalifikacijama, pokreće se inicijativa za dobivanje radnog mjesta.

Mjere za upravljanje ljudskim resursima

U tekućem razdoblju primjenjuju se sljedeće mjere za unapređenje strukture ljudskih resursa na Fakultetu:

  • briga o izuzetno nadarenim studentima i njihovo poticanje na bavljenje znanstvenim i stručnim radom i javljanje na natječaje za novaka
  • poticanje bržih prijelaza suradnika u nastavnička zvanja
  • poticanje realizacije primarnih zadaća mladih stručnjaka (doktorat, znanstveni rad)
  • osiguravanje mobilnosti unutar sastavnica Sveučilišta i međunarodnog okruženja
  • nagrađivanje uspješnosti
  • uklanjanje nesrazmjera između broja nastavnika i studenata i
  • usklađivanje strukture i brojnosti nenastavnog osoblja primjereno opsegu poslova i zadataka u svakom pojedinom segmentu djelatnosti Fakulteta.