Skip to content Skip to navigation

Novosti

Pozivamo Vas na predavanja gostujućih profesorica sa sveučilišta u SAD-u i Nizozemskoj, prof. dr. sc. Victorie Appatove, University of Cincinnati i Andreia Carita, Amsterdam University of Applied Sciences koje će se održati u sklopu predanja na predmetu Pregovaranje u međunarodnom okruženju, a dio je programa FOI International Days 2021.

Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM) u suradnji s Fakultetom organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, organizira radionicu o Digitalnoj transformaciji!

Pozivamo sve zainteresirane nastavnike, studente i nenastavno osoblje Fakulteta organizacije i informatike da nam se pridruže u čevrtak i petak, 20. i 21. svibnja 2021. na danima međunarodne suradnje – FOI International Days 2021.

Sporazumi su sklopljeni sa Sveučilištem Oulu (Finska), Sveučilištem Deusto (Španjolska) i Koc sveučilištem u Istanbulu (Turska). Ovi bilateralni sporazumi predviđaju razmjenu studenata i nastavnika kroz Erasmus+ program mobilnosti.

Sveučilišni računski centar (Srce) je središnja infrastrukturna ustanova cjelokupnog sustava znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske koja djeluje u području izgradnje, održavanja i podrške uporabi moderne računalne, komunikacijske, posredničke, podatkovne i informacijske infrastrukture (e-infrastrukture). Srce je istovremeno i računski i informacijski centar Sveučilišta u Zagrebu, nadležan za koordinaciju razvoja moderne e-infrastrukture za moderno i otvoreno obrazovanje i znanost (srce.unizg.hr).

 
28.04.2021, 09:12
RAPIDE LOGO

U srijedu, 21.04.2021. i četvrtak, 22.04.2021. na Fakultetu organizacije i informatike (FOI) održan je online početni sastanak međunarodnog strateškog projekta RAPIDE – „Relevant assessment and pedagogies for inclusive digital education“, koji koordinira FOI, a sudjeluje pet europskih partnera. Koordinatorica cijelog projekta je prof. dr. sc. Blaženka Divjak.

 
23.04.2021, 08:53

Na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu će se u organizaciji Ureda za međunarodnu suradnju FOI-ja i ove godine održati tradicionalni Dani međunarodne suradnje – FOI International Days 2021. Pozivamo sve zainteresirane - nastavno i nenastavno osoblje, studente te zainteresiranu javnost da nam se pridruže u četvrtak i petak, 20. i 21. svibnja 2021.

 
22.04.2021, 10:05

Cilj UNIC saveza je omogućiti stvaranje novog europskog sveučilišta, u okviru Europskog obrazovnog prostora, koje će omogućiti bitno povećanje mobilnosti i uključenosti studenata te pridonijeti stvaranju oglednog modela uključive edukacije usmjerene na rješavanje problema postindustrijskih gradova i sve raznolikijeg europskog društva. 

 
06.04.2021, 09:48

Prilikom posjete Tehnološkom parku Varaždin, premijer Andrej Plenković i ministar znanosti i obrazovanja dr. sc. Radovan Fuchs uručili su dekanici FOI-ja prof. dr. sc. Nini Begičević Ređep odluku kojom se Fakultetu organizacije i informatike dodjeljuje 2,5 milijuna kuna za projekt obnove građevine Vile Oršić.  

 
24.03.2021, 10:59

Pozivamo sve zainteresirane da se uključe na panel-raspravu u organizaciji Akademskog vijeća Hrvatske akademske zajednice (HAZ) koja će se održati u petak, 26. ožujka 2021. godine, s početkom u 12.00 sati.

Stranice