Studijski programi

Utemeljeni na modernim svjetskim modelima, načelima Bolonjske deklaracije i ECTS bodovnom sustavu

Sveučilišni preddiplomski studiji

  • Informacijski i poslovni sustavi
  • Ekonomika poduzetništva

Stručni preddiplomski studij

  • Primjena informacijske tehnologije u poslovanju

Sveučilišni diplomski studiji

  • Studij informatike
  • Ekonomika poduzetništva

Poslijediplomski studiji

  • Doktorski studij
  • Specijalistički studiji

STUDIRANJE NA FOI-JU

Studijski programi Fakulteta organizacije i informatike omogućavaju konkurentnost, mobilnost studenata i nastavnog osoblja te omogućuju brže, lakše i ravnopravnije uklapanje hrvatskih stručnjaka u zajedničko europsko tržište obrazovanja i rada

Struktura studiranja uobličena je kao trostupanjski model:

  • 3 godine preddiplomskog studija
  • 2 godine diplomskog studija
  • 3 godine doktorskog studija

Na preddiplomskoj razini izvode se sveučilišni studij Informacijski i poslovni sustavi, sveučilišni studij Ekonomika poduzetništva te stručni studij Primjena informacijske tehnologije u poslovanju. Na diplomskoj razini izvodi se studij informatike, kao i studij Ekonomika poduzetništva.

Na poslijediplomskoj razini izvodi se poslijediplomski doktorski studij, te specijalistički poslijediplomski studij.

Uz programe namijenjene studentima koji upisuju studijski program odmah nakon završene srednje škole, Fakultet organizacije i informatike oduvijek je nudio i programe za studente koji su kroz rad prepoznali potrebu za nadopunjavanjem znanja i vještina kroz formalne i neformalne načine učenja.

CJELOŽIVOTNO UČENJE

Fakultet izvodi specijalizirane programe za cjeloživotno učenje koji su kreirani sukladno potrebama na tržištu i prilagođeni zahtjevima naručitelja.

Učenje je kontinuirani proces jer ljudska želja za napretkom i poboljšanjem postojećeg rezultira otkrivanjem novih znanja i spoznaja, a koja i svi drugi koji nisu kreatori tog znanja moraju usvojiti ako žele držati korak s vremenom.

Osim što Fakultet kao uredovno organiziran sustav obrazovanja upisuje ljude razne životne dobi pa tako tu dolaze studenti koji su često prije više od nekoliko godina završili svoju prethodnu razinu obrazovanja (najčešće su to izvanredni studenti na preddiplomskim, diplomskim, stručnom, specijalističkim i doktorskom studiju koji su studij upisali prvenstveno radi potrebe radnog mjesta koji obavljaju), Fakultet izvodi specijalizirane programe za cjeloživotno učenje koji su kreirani sukladno potrebama na tržištu i prilagođeni, odnosno mogu se prilagoditi zahtjevima naručitelja.