Skip to content Skip to navigation

Postupci javne nabave

Fakultet organizacije i informatike Varaždin objavljuje Poziv na dostavu ponuda za sanaciju krovišta Vile Oršić. Rok za dostavu ponuda je 27. listopada 2020. do 9:00 sati.

08.10.2020. 15:42

U nastavku objavljujemo obavijest o pregledu i ocjeni ponuda - server.

24.08.2020. 14:54

U nastavku objavljujemo pitanja i odgovore na pitanja vezano uz javnu nabavu servera.

13.08.2020. 22:01

Fakultet organizacije i informatike objavljuje poziv na dostavu ponuda za nabavu servera.

10.08.2020. 18:50

U privitku objavljujemo Obavijest o rezultatima pregleda i ocjene ponuda i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za nabavu promotivnog materijala s tiskom.

26.02.2020. 13:43

U nastavku objavljujemo Obavijest o pregledu i ocjeni ponuda – Usluge dopunskog zdravstvenog osiguranja.

18.02.2020. 14:49

U nastavku objavljujemo pitanja i odgovore na pitanja vezano uz javnu nabavu promo materijala s tiskom.

17.02.2020. 10:24

Fakultet organizacije i informatike objavljuje poziv na dostavu ponuda za nabavu promo materijal s tiskom.

11.02.2020. 09:44

Rok za dostavu ponuda je 13. veljače 2020. godine do 09:00 sati.

05.02.2020. 09:31

U nastavku pročitajte obavijest o pregledu i ocjeni ponuda - TINTE I TONERI za 2020. godinu - GRUPA 1.

29.01.2020. 08:50

Rok za dostavu ponuda je 22.01.2020. godine do 08:00 sati.

16.01.2020. 12:58

U nastavku pročitajte obavijest o pregledu i ocjeni ponuda - TINTE I TONERI za 2020. godinu - GRUPA 1.
 

13.01.2020. 15:46

U nastavku pročitajte obavijest o pregledu i ocjeni ponuda - TINTE I TONERI za 2020. godinu - GRUPA 2.
 

13.01.2020. 15:35
  •  
  • 1 od 2
  • >>