Skip to content Skip to navigation

Novosti

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za izbor i imenovanje rukovoditelja odsjeka u područnoj službi / tajnika Fakulteta.

 
20.11.2017, 14:33

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje  i radno mjesto izvanrednog profesora (m/ž) i 2. tri suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta, (m/ž).

 
06.11.2017, 16:47

Fakultet organizacije i informatike objavljuje poništenje Natječaja raspisanog 26. srpnja 2017. godine za: 6. jednog suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta i 7. jednog suradnika u naslovnom zvanju asistenta.

 
06.11.2017, 16:44

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora – prvi izbor (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, za grupu predmeta vezanih uz baze podataka, skladišta podataka i poslovnu inteligenciju na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 31. listopada 2017. godine, na navedeno radno mjesto odabran dr.sc. Kornelije Rabuzin.

 
02.11.2017, 14:41

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i radno mjesto predavača u području prirodnih znanosti, polje matematike (polovica punog radnog vremena) za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 31. listopada 2017. godine, na navedeno radno mjesto odabran Dušan Munđar.

 
02.11.2017, 14:37

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda u području društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz opću ekonomiju na Katedri za gospodarstvo, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 31. listopada 2017. godine, na navedeno radno mjesto odabrana dr. sc. Zrinka Lacković Vincek.

 
02.11.2017, 14:23

Temeljem objavljenog natječaja za izbor suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, (m/ž) u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti na projektu „Korisničko iskustvo budućnosti – Pametne specijalizacije i suvremene tehnologije komunikacije i kolaboracije“ na Katedri za razvoj informacijskih sustava, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 31. listopada 2017. godine, na navedeno radno mjesto odabrana Dijana Peras.

 
02.11.2017, 14:19

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za radno mjesto IV. vrste – ostala radna mjesta IV. vrste  SPREMAČICA (1 izvršitelj) na određeno vrijeme od 6 mjeseci s punim radnim vremenom.

 
20.10.2017, 16:09

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto IV. vrste – SPREMAČICA (1 izvršitelj) na određeno vrijeme od 6 mjeseci s punim radnim vremenom s mogućnošću sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Andreja Hleb.

 
05.10.2017, 15:33

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radno mjesto docenta, (m/ž) u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo, grupa predmeta vezana uz mreže računala, operacijske sustave i arhitekturu računala na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 19. rujna 2017. godine, na navedeno radno mjesto odabran dr.sc. Nikola Ivković.

 
02.10.2017, 18:51

Stranice