Skip to content Skip to navigation

Novosti

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu je raspisao Natječaj za upis studenata na poslijediplomski doktorski studij Informacijske znanosti. Natječaj je produljen do 15. prosinca 2019. godine.

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin je raspisao Natječaj za upis studenata na poslijediplomske specijalističke studije 'Menadžment poslovnih sustava' i 'Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava'. Natječaj je produljen do 15. prosinca 2019. godine.

Fakultet organizacije i informatike objavljuje natječaj za jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda za područje društvenih znanosti, polje ekonomija za grupu predmeta vezanih uz osnove ekonomije i mikroekonomiju na Katedri za gospodarstvo. Natječaj je objavljen je u NN broj 90/2019 od 25. rujna 2019. godine. Rok za prijavu je 25. listopad 2019. godine.

 
26.09.2019, 15:11

Produljen je rok za prijave na natječaj za Pedagoško-psihološko-didaktično-metodičko obrazovanje nastavnika do 10. listopada 2019. godine.

U nastavku pročitajte obavijest o poništenju natječaja raspisanog 24. srpnja 2019. godine.

 
26.09.2019, 13:52

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora - prvi izbor za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz teoriju sustava na Katedri za organizaciju, obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabran dr. sc. Stjepan Vidačić.

 
20.09.2019, 13:42

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) u području društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz organizaciju i menadžment i organizacijsko ponašanje na Katedri za organizaciju, obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Anamarija Jelaković, mag. oec.

 
20.09.2019, 13:33

Sveučilište u Zagrebu, Faultet organizacije i informatike raspisuje natječaj za izbor dvoje nastavnika i dvoje suradnika asistenta. Natječaj je objavljen u NN broj 70/2019 od 24. srpnja 2019. godine. Rok za prijavu je 23. kolovoza 2019. godine.

 
25.07.2019, 11:11

U nastavku pročitajte obavijest o poništenju natječaja za radno mjesto - docent. Poništenje je objavljeno u NN broj 62/2019 od 26. lipnja 2019. godine.

 
27.06.2019, 08:06

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) u području prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode, obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Mihaela Laljek, mag. educ. math.

 
18.06.2019, 08:27

Stranice