Skip to content Skip to navigation

Novosti

Obavijest o odabiru kandidata - Barbi Svetec

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto ADMINISTRATIVNOFINANCIJSKI VODITELJ PROJEKTA na projektu „Razvoj CSTI platforme za dohvat i analizu strukturiranih i nestrukturiranih podataka“ na određeno vrijeme (2 godine) u Centru za međunarodne projekte, obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Barbi Svetec.

 
27.07.2021, 09:03
FOI Natječaj

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za dva suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda te dva doktoranda u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta. Detalje pročitajte u nastavku.

 
23.07.2021, 12:35
Natječaj IOT lab

Fakultet organizacije i informatike objavljuje Natječaj za mladog istraživača/stručnjaka u IOT Laboratoriju.

 
23.07.2021, 12:29
FOI natjecaj

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz web tehnologije i razvoj web aplikacija na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti, obavještavamo Vas da je na navedeno radno mjesto odabrana Iva Levak, mag. inf.

 
16.07.2021, 08:48

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz organizaciju, menadžment i organizacijsko ponašanje na Katedri za organizaciju, obavještavamo Vas da je na navedeno radno mjesto odabrana Lorena Pikl, mag. oec.

 
16.07.2021, 08:46
Natječaj CMP

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu obavljuje Natječaj za radno mjesto ADMINISTRATIVNO-FINANCIJSKI VODITELJ PROJEKTA na projektu „Razvoj CSTI platforme za dohvat i analizu strukturiranih i nestrukturiranih podataka“ na određeno vrijeme (2 godine) u Centru za međunarodne projekte.

 
14.07.2021, 14:07

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, za grupu predmeta vezanih uz multimediju i korisnička sučelja na Katedri za razvoj informacijskih sustava, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 27. svibnja 2021. godine, na navedeno radno mjesto odabrana dr. sc. Dijana Plantak Vukovac.

 
14.07.2021, 09:26

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, za grupu predmeta vezanih uz otkrivanje znanja u podacima i inteligentne sustave na Katedri za razvoj informacijskih sustava, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 17. lipnja 2021. godine, na navedeno radno mjesto odabrana dr. sc. Dijana Oreški.

 
14.07.2021, 09:24

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo ili područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti za grupu predmeta vezanu uz mreže računala, arhitekturu računalnih sustava i operacijske sustave na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo, obavještavamo Vas da je na navedeno radno mjesto odabran Elvis Popović, mag. inf.

 
18.06.2021, 15:52

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za više radnih mjesta za nastavnike u znanstveno-nastavnom zvanju, nastavnom zvanju, suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta te stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju. Detalje pročitajte u nastavku natječaja.  

 
02.06.2021, 12:32

Stranice