Skip to content Skip to navigation

Novosti

Fakultet organizacije i informatike objavljuje Natječaj za voditelja (m/ž)  Akademskog pjevačkog zbora Fakulteta organizacije i informatike (zborovođa).

 
27.06.2017, 14:46

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora (m/ž), jednog nastavnika u nastavno zvanje i radno mjesto predavača (m/ž) te jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda (m/ž). 

 
26.06.2017, 12:26

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za radno mjesto I. vrste STRUČNI SURADNIK – 1 IZVRŠITELJ na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 3 mjeseca. 

 
23.06.2017, 14:06

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto I. vrste – STRUČNI SURADNIK – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme (zamjena privremeno nenazočne djelatnice) u Centru za međunarodne projekte  obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Nikolina Mamlić, mag.oec.

 
06.06.2017, 08:23

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme (zamjena za neplaćeni dopust) u Centru za podršku studentima i razvoj karijera obavještavamo da je za navedeno radno mjesto odabrana Andrea Lach, mag. nov.

 
12.05.2017, 14:58

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto I. vrste – viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 01.06.2019. godine na projektima Fakulteta obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabran Karlo Nadoveza, mag.oec.

 
04.05.2017, 15:40

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje  i radno mjesto docenta (m/ž) za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz poslovne procese i mjerenje organizacijskih performansi na Katedri za organizaciju.

 
03.05.2017, 13:51

Fakultet organizacije i informatike objavljuje poništenje Natječaja raspisanog 10. ožujka 2017. godine (NN 21/2017) za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta (m/ž) za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti za grupu predmeta vezanih uz programsko inženjerstvo i analizu i razvoj programa na Katedri za razvoj informacijskih sustava (zamjena za privremeno nenazočnog djelatnika).

 
03.05.2017, 13:47

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za radno mjesto I. vrste STRUČNI SURADNIK – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme (zamjena privremeno nenazočne djelatnice) u Centru za međunarodne projekte.

 
21.04.2017, 15:42

Fakultet organizacije i informatike objavljuje Natječaj za radno mjesto I. vrste - STRUČNI SURADNIK – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena za neplaćeni dopust) u Centru za podršku studentima i razvoj karijera.

 
05.04.2017, 14:50

Stranice