Skip to content Skip to navigation

Novosti

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za radno mjesto IV. vrste – ostala radna mjesta IV. vrste SPREMAČICA (1 izvršitelj) na određeno vrijeme od 6 mjeseci s punim radnim vremenom s mogućnošću sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

 
06.09.2017, 16:21

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora, jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto docenta, dva nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača, dva suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta i jednog suradnika u naslovnom zvanju asistenta.

 
19.07.2017, 15:53

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 3 mjeseca obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Tanja  Bunić, mag.oec.

 
17.07.2017, 15:26

Fakultet organizacije i informatike objavljuje Natječaj za voditelja (m/ž)  Akademskog pjevačkog zbora Fakulteta organizacije i informatike (zborovođa).

 
27.06.2017, 14:46

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora (m/ž), jednog nastavnika u nastavno zvanje i radno mjesto predavača (m/ž) te jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda (m/ž). 

 
26.06.2017, 12:26

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za radno mjesto I. vrste STRUČNI SURADNIK – 1 IZVRŠITELJ na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 3 mjeseca. 

 
23.06.2017, 14:06

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto I. vrste – STRUČNI SURADNIK – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme (zamjena privremeno nenazočne djelatnice) u Centru za međunarodne projekte  obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Nikolina Mamlić, mag.oec.

 
06.06.2017, 08:23

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme (zamjena za neplaćeni dopust) u Centru za podršku studentima i razvoj karijera obavještavamo da je za navedeno radno mjesto odabrana Andrea Lach, mag. nov.

 
12.05.2017, 14:58

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto I. vrste – viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 01.06.2019. godine na projektima Fakulteta obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabran Karlo Nadoveza, mag.oec.

 
04.05.2017, 15:40

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje  i radno mjesto docenta (m/ž) za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz poslovne procese i mjerenje organizacijskih performansi na Katedri za organizaciju.

 
03.05.2017, 13:51

Stranice