Skip to content Skip to navigation

Novosti

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za izbor na radno mjesto I. vrste - u suradničko zvanje i na radno mjesto jednog poslijedoktoranda u području društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znansoti, za grupu predmeta vezanih uz programsko inženjerstvo i zemljopisne informacijske sustave na Katedri za razvoj informacijskih sustava jednog suradnika u području prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode.

 
02.02.2018, 11:04

Fakultet organizacije i informatike objavljuje poništenje Natječaja za izbor dva suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta, u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti na projektu „Korisničko iskustvo budućnosti – Pametne specijalizacije i suvremene tehnologije komunikacije i kolaboracije“ na Katedri za razvoj informacijskih sustava te za izbor jednog suradnika u području prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode.

 
02.02.2018, 10:51

Temeljem objavljenog natječaja za izbor tri suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta, (m/ž) u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti na projektu „Korisničko iskustvo budućnosti – Pametne specijalizacije i suvremene tehnologije komunikacije i kolaboracije“ na Katedri za razvoj informacijskih sustava, obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Barbara Šlibar.

 
25.01.2018, 10:12

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto IV. vrste – SPREMAČICA (1 izvršitelj) na određeno vrijeme od 6 mjeseci s punim radnim vremenom obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Miljenka Trojko.

 
19.12.2017, 10:35

Temeljem objavljenog natječaja za  izbor i imenovanje  rukovoditelja odsjeka u područnoj službi / tajnika Fakulteta obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Tatjana Zrinski, univ.spec.iur.

 
15.12.2017, 08:43

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za izbor na radno mjesto I. vrste - u suradničko zvanje i na radno mjesto jednog poslijedoktoranda u području društvenih znanosti, na radno mjesto I. vrste - u suradničko zvanje i na radno mjesto jednog poslijedoktoranda u području društvenih znanosti, dva suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, jednog suradnika u području prirodnih znanosti i jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) u području prirodnih znanosti.

 
29.11.2017, 08:29

Fakultet organizacije i informatike objavljuje poništenje Natječaja raspisanog 27. rujna 2017. godine za za izbor na radno mjesto I. vrste - u suradničko zvanje i na radno mjesto jednog poslijedoktoranda u području društvenih znanosti, za izbor jednog suradnika u području prirodnih znanosti i za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta u području prirodnih znanosti.

 
29.11.2017, 08:15

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK (u sustavu znanosti i visokog obrazovanja) – PROGRAMER radno mjesto I. vrste na projektu „Korisničko iskustvo budućnosti – Pametne specijalizacije i suvremene tehnologije komunikacije i kolaboracije“ – 1 IZVRŠITELJ  na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta uz probni rok od 3 mjeseca.

 
27.11.2017, 15:23

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora – prvi izbor (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, za grupu predmeta vezanih uz IT menadžment, kvalitetu i mjerenja u informatici na Katedri za razvoj informacijskih sustava, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 21. studenoga 2017. godine, na navedeno radno mjesto odabrana dr. sc. Melita Kozina.

 
24.11.2017, 08:31

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, za grupu predmeta vezanih uz projektiranje informacijskih sustava na Katedri za razvoj informacijskih sustava, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 21. studenoga 2017. godine, na navedeno radno mjesto odabran dr. sc. Darko Andročec.

 
24.11.2017, 08:30

Stranice