Skip to content Skip to navigation

Časopis - JIOS

FOI je nakladnik međunarodnog znanstvenog časopisa Journal of Information and Organizational Sciences (JIOS) koji od 1977. godine izlazi u tiskanom obliku, a od 2008. godine i u elektroničkom obliku

Časopis pokriva područje društvenih znanosti, polje informacijske znanosti. E-časopis je slobodno dostupan na mrežnoj stranici http://jios.foi.hr te posjeduje sustav za elektronički urednički rad.

Do 1995. godine časopis izlazi jednom godišnje, a od 1996. godine dva puta godišnje. Od početka izlaženja 1997. godine do danas objavljeno je ukupno 39 volumena i 55 sveščića, odnosno brojeva. Časopis je sufinanciran sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

JIOS je 6. travnja 2006. godine indeksiran na Portalu znanstvenih časopisa RH HRČAK, http://hrcak.srce.hr/jios. Projektom knjižnice FOI su 2012. godine digitalizirana 43 tiskana broja časopisa i postavljena na HRČAK.

Časopis je 1. kolovoza 2008. godine prvi puta pohranjen u Hrvatski arhiv weba (HAW) čija je svrha preuzimanje i trajno čuvanje publikacija s interneta kao dijela hrvatske kulturne baštine.

JIOS je 18. studenoga 2008. godine indeksiran u ROAD (Directory of Open Acces Scholarly Resources) bazi znanstvenih izvora u otvorenome pristupu Međunarodnoga ureda za ISSN (ISSN International Centre), pokrenuta uz potporu UNESCO-a.

Journal of Information and Organizational Sciences (JIOS) je indeksiran u sljedećim bazama podataka i repozitorijima:

1846-3312
ISSN
1846-9418
e-ISSN
40
volumena
57
sveščića