Skip to content Skip to navigation

Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje nastavnika

Program Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje namijenjen je osobama koje žele biti nastavnici predmetne nastave u osnovnim i srednjim školama.

PRIJAVE NA PROGRAM

Steknite pedagoške kompetencije!

Raspored predavanja

Biti će objavljen uskoro.

O programu

Program pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkog obrazovanja (PPDMO) namijenjen je osobama koje žele biti nastavnici informatike u osnovnoj i srednjoj školi te nastavnici onih predmeta za koje ne postoje studijski programi nastavničkog usmjerenja (primjerice ekonomija, pravo, veterina, arhitektura, građevina, elektrotehnika i sl.).

Temeljem Odluke o ustroju i izvedbi modula cjeloživotnog obrazovanja Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje nastavnika koju je 8. srpnja 2014. donio Senat Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu krenuo je u izvođenja ovog programa. Program je pripremljen za stjecanje pedagoško-psiholoških kompetencija osoba koje se prema odredbama važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (članak 105. točka 6, 7, 8 i točka 12) mogu zaposliti u školi kao predmetni nastavnici.

Program je strukturiran u četiri modula:

  • Zajedničke osnove - obavezni predmeti
  • Zajedničke osnove - izborni predmeti
  • Metodika - obavezni predmet(i)
  • Školska praksa - obavezni predmet

Popis predmeta nalazi se u tablici.

S obzirom da se radi o programu izvanrednog studija nastava se organizira uglavnom petkom poslije podne i subotom kako bi polaznici svoje pohađanje mogli uskladiti sa ostalim obavezama. Dio nastave modula Metodika i Školska praksa realizira se u neposrednim uvjetima, na nastavi u školama. Polaznicima su na stranicama Fakulteta i u sustavu koji se koristi i za redovitu nastavu (Moodle) dostupni svi važni podaci: nastavni materijali, raspored nastave, ispitni rokovi i ostalo.

Program se realizira tijekom jedne akademske godine, no polaznici mogu svoje obaveze bez ponovnog plaćanja školarine dovršiti i tijekom sljedeće.

Kontakt

Voditeljica referade poslijediplomskog studija: gđa Lea Friščić, mag. oec. (tel. 042/390-808 ili pdsreferada@foi.hr).
Prijave za novi ciklus koji počinje u listopadu primaju se od 01. veljače do 25. rujna sukladno objavljenom Natječaju.