Skip to content Skip to navigation

Studenti FOI-ja u Americi

Imena studenata: 
Antonela Čižmešija
Antonija Milak
Tadija Bagarić
Mjesto boravka: 
DePaul University Chicago, University of Central Florida Orlando i University of Illinois Chicago
Godina: 
2015
Program: 
6th Student’s Symposium: Research Topics on Intercultural learning in the International Context

Nastavlja se suradnja između FOI-ja i američkih sveučilišta kroz organizaciju „6th Student’s Symposium: Research Topics on Intercultural learning in the International Context” (9-19.4.2015.), čiji suorganizatori su: Fakultet organizacije i informatike i Studentski zbor Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu te partnerske institucije iz SAD-a: TRIO McNair i Arnold Mitchem Fellowship Program s DePaul University Chicago (UDP); TRIO McNair Program University of Central Florida Orlando (UCF);  i University of Illinois, Chicago (UIC). Zahvaljujemo članovima alumni FOI-a Jeleni Kljaković Gašpić, Alenu Deliću i Dinku Svetiću na potpori.

Na sljedećim poveznicama možete naći pojedinačne blogove studenata na UCF-u:

Antonela Čižmešija
Antonija Milak
Tadija Bagarić

Za više informacija možete kontaktirati:

Doc.dr.sc. Violeta Vidaček-Hainš

Koordinatorica projekta 

e-mail: vvidacek@foi.hr

Prof.dr.sc. Blaženka Divjak

Koordinatorica suradnje

Email: bdivjak@foi.hr

Studentski zbor FOI

stud_zbor@foi.hr

Dr. Luciano Berardi, University De Paul Chicago

(Direktor MitchemFellows i TRIO McNair)

e-mail:lberardi@depaul.edu

Dr. FabricioE. Balcazar, University of Illinois, Chicago

(Profesor, Odsjek za osobe sa invaliditetom i društveni razvoj)

e-mail: fabricio@uic.edu

Michael AldarondoJeffries, University of Central Florida

(Direktor McNair TRIO University of Central Florida)

e-mail: maj@ucf.edu

Brittany Murphy

(Studentica McNair program, University of Central Florida)

e-mail: mcnair@ucf.edu