Skip to content Skip to navigation

David i Stjepan u video govore o Erasmusu u Žilini

Imena studenata: 
David Slavik
Stjepan Petrović
Mjesto boravka: 
Žilina, Slovačka
Godina: 
2022
Program: 
Erasmus+

Studenti David Slavik i Stjepan Petrović već su i prije dolaska na fakultet razmišljali o Erasmusu te su se, nakon čitanja (slušanja i gledanja) iskustava drugih studenata, konzultacija s Uredom za međunarodnu suradnju i ECTS koordinatoricom, prijavili na natječaj za odlazak na Erasmus+ studijski boravak već u drugom semestru 1. godine studija. Naposljetku su otišli na razmjenu na Sveučilište u Žilini u Slovačoj godinu dana poslije – kad su bili 2. godina prijediplomskog studija Informacijski i poslovnih sustava. Dečki su snimili odličan video u kojem su podijelili puno korisnih informacija o gradu Žilini, studentskom životu tamo, sveučilištu i fakultetu te su dali neke zaista korisne savjete budućim erasmusovcima. Na kraju su poručili – gdjegod da odete nećete požaliti - (ex)change your life