Skip to content Skip to navigation

10. Studentski međunarodni simpozij u SAD-u

Imena studenata: 
Nikolina Bajkovec
Erik Đuranec
Mjesto boravka: 
SAD
Godina: 
2022
Program: 
McNair TRIO program UC, Bilateralni međusveučilišni sporazum UC i UNI ZG te bilateralni međufakultetki sporazum UNI Carlow i FOI

Ovogodišnji 10. Studenti međunarodni simpozij / 10th Student’s Symposium on Research and Intercultural Learning održan je od 5 do 14. srpnja 2022. na Sveučilištu Cincinnati u Ohiu i na Sveučilištu Carlow u Pittsburghu u Pensilvaniji. Ovaj projekt je Fakultet organizacije i informatike (FOI) Sveučilišta u Zagrebu započeo 2010. godine i od tada se kontinuirano jednom do dva puta godišnje organiziraju mobilnosti hrvatskih studenata u SAD i američkih studenata u Hrvatsku. U okviru suradnje realizirano je 100-tinjak mobilnosti nastavnika i studenata u oba smjera. Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Violeta Vidaček-Hainš, a ovogodišnji predstavnici studenata FOI-ja su Nikolina Bajkovec i Erik Đuranec. Studenti su prezentirali istraživanja vezana uz prilagodbu studija studentima s invaliditetom, s naglaskom na ulogu vršnjačke potpore i korištenje umjetne inteligencije. Profesorica je predstavila dosadašnje rezultate i planove za nastavak projekta.

Dojmove studenata možete pronaći u nastavku...

Nikolina Bajkovec

Nikolina Bajkovec - očekivanja VIDEO

Nikolina Bajkovec - dojmovi VIDEO

Nikolina Bajkovec - BLOG

Erik Duranec

Erik Đuranec očekivanja - VIDEO

Erik Đuranec dojmovi - VIDEO

Erik Đuranec - BLOG

Simpozij je realiziran zahvaljujući Fakultetu organizacije i informatike, Sveučilištu u Zagrebu, Studentskom zboru (SZ) Fakulteta organizacije i informatike i SZ Sveučilišta u Zagrebu, Studentskom centru Varaždin, Uredu za međunarodnu suradnju FOI-ja i Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, Centra za podršku studentima i razvoj karijera FOI-ja, Varaždinskoj županiji, Gradu Varaždinu, Općini Kneginec i Međimurskoj županiji te ovim ustanovama i pojedincima u nastavku:

  • Sveučilištu  Cincinnati (McNair TRIO program) - Director McNair Program Dr. Cheri Westmorelamd, EdD.
  • Assistant Director Stephanie M. Davis, MS
  • Vice President for Student Affairs Debra Merchant, JD.
  • Director of Strategic Partnerships Jenni Kim Sutmoller
  • Clermont College University of Cincinnati  -  Fakultetu  Clermont College UC - Dean Jeffrey C. Bauer, PhD; Prof. dr. sc. Victoria S. Appatova, PhD; Asst Director Matthew Sauer, PhD; Exec Dir Accessibility Heidi Pettyjohn; Assoc. Prof. Sharon Burns, PhD. Carlow
  • Carlow University Pittsbourgh, PA - Provost Sibdas Ghosh, PhD; Prof. Enrique Mu, PhD; Assistant Prof. Jessica Huber, PhD., Nicole Ravas Provost Admin, Assistant and Faculty, Angelica Bondy President's Admin Assistant, Laurie Petty i Cara Kassabov 
  • Hrvatska bratska zajednica - Ivan Begg, urednik glasila „Zajedničar“.

Hvala i Upravi Fakulteta organizacije i informatike: dekanici prof. dr. sc. Nini Begičević Ređep, prodekanici prof. dr. sc. Marini Klačmer Čalopa, prodekanu izv. prof. dr. sc. Igoru Balabanu, prodekanici prof. dr. sc. Sandri Lovrenčić i prodekanu prof. dr. sc. Dragutinu Kermeku.

Velika hvala i svim nastavnicima i studentima - sudionicima Simpozija!