Skip to content Skip to navigation

Američki studenti na FOI-ju

Imena studenata: 
Brittany Murphy
Alice Neira
Mjesto boravka: 
FOI Varaždin
Godina: 
2014
Program: 
5th Student’s Symposium: Research Topics on Intercultural learning in the International Context

Studenti  UCF, DP I UIC iz SAD-a na FOI-ju 2014.

U okviru akademske suradnje između University of Central Florida Orlando, University of DePaul Chicago, University of Illinois Chicago /TRIO McNair I Mitchems Fellow  te Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu , u Varaždinu je  14.6. - 28.6. 2014.  organiziran “5th Student’s Symposium: Research Topics on Intercultural learning in the International Context”.

Iskustva studenata možete pročitati u blogovima i na ovoj poveznici.

Predstavnica Sveučilišta u Zagrebu je prorektorica, prof.dr.sc. Blaženka Divjak, a projekt na Fakultetu organizacije i informatike koordinira doc.dr.sc. Violeta Vidaček-Hainš

Na sljedećim poveznicama možete naći pojedinačne blogove studenata FOI-ja u pratnji studenata s UCF-a:

Tajana Cvijetinović
Viktor Balov
Kristina Ivošević