Skip to content Skip to navigation

Studenti FOI-ja na Floridi

Imena studenata: 
Alenka Bencek
Danijel Dadović
Igor Fajdetić
Ozren Krpan
Neva Stopinšek
Dinko Svetić
Mjesto boravka: 
Sveučilište Central Florida
Godina: 
2013
Program: 
4th Student Symposium: Research Topics on Intercultural Learning in the International Context

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 4. godinu za redom nastavlja suradnju sa Sveučilištem Centralna Florida / program McNair iz Orlanda, USA

Cilj ove kontinuirane suradnje je prezentacija studentskih istraživanja te njihovo umrežavanje i razmjena iskustava u međunarodnom okruženju. Studenti će održati prezentacije u okviru „4th Student Symposium: Research Topics on Intercultural Learning in the International Context”, upoznati se s načinom studiranja u SAD-u i prezenirati Fakultet i Sveučilište.

Ove godine su odabrana istraživanja Alenke Bencek, Danijela Dadovića, Igora Fajdetića, Ozrena Krpana, Neve Stopinšek i Dinka Svetića. Više o njihovim iskustvima o boravku u SAD-u 7.-18.3.2013. saznajte na blogovima.

Na sljedećim poveznicama možete naći pojedinačne blogove studenata na UCF-u:

Alenka Bencek
Danijel Dadović
Igor Fajdetić
Ozren Krpan
Neva Stopinšek
Dinko Svetić