Skip to content Skip to navigation

Referada

Referadu Fakulteta organizacije i informatike čine Referada za preddiplomski i diplomski studij te Referada za poslijediplomske studije.

Poslovi referade

 • Upravno-pravnih, statističkih i administrativnih poslova vezanih za upis, ispite, testiranje semestara, ispis i dr.,
 • izdavanje uvjerenja i diploma, izvoda ocjena te drugih javnih isprava vezanih za dodiplomski i poslijediplomski studij,
 • ispostavljanje i čuvanje propisane dokumentacije za sve studente Fakulteta,
 • izrada različitih statističkih izvještaja o studentima Fakulteta,
 • davanje potrebnih informacija studentima Fakulteta i dr.

Nadležnost za studije:

 • Sveučilišne preddiplomske studije
 • Stručni preddiplomski studij PITUP
 • Sveučilišne diplomske studije

Radno vrijeme

Referada FOI 1:

 • Pon - Pet: 7:00 - 15:00 sati
 • Pon - Pet: 9:00 - 13:00 sati (za studente)

Referada FOI 2:

 • Pon - Pet: 9:00 - 13:00 sati

Kontaktirajte nas

 

+385 42 390 818 (FOI 1)

 

+385 42 201 983 (FOI 2)

 

referada@foi.unizg.hr

Zaposlenici

Nataša Barič
Voditeljica
nbaric@foi.unizg.hr
+385 42 390818
Vlasta Borovec
Djelatnik
vborovec@foi.unizg.hr
+385 42 201983
Maja Kovačić
Djelatnik
makovacic@foi.hr
+385 42 390818
Maja Šalamun
Djelatnik
maja.salamun@foi.unizg.hr
+385 42 390810

Poslovi referade

 • Upravno-pravnih, statističkih i administrativnih poslova vezanih za upis, ispite, testiranje semestara, ispis i dr.,
 • ispostavljanje i čuvanje propisane dokumentacije za sve studente Fakulteta,
 • izrada različitih statističkih izvještaja o studentima Fakulteta,
 • stručno administrativnih poslova vezanih za pokretanje i vođenje postupka za stjecanje doktorata znanosti u Fakultetu,
 • davanje potrebnih informacija studentima Fakulteta i dr.

Nadležnost za studije:

 • Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij
 • Sveučilišne poslijediplomske specijalističke studije

Radno vrijeme

 • Referada za poslijediplomske studije:
 • Pon - Pet: 7:00 - 15:00 sati

Kontaktirajte nas

 

+385 42 390 808

 

pdsreferada@foi.unizg.hr

Zaposlenici

Lea Friščić
Voditeljica
lea.friscic@foi.unizg.hr
+385 42 390808