Skip to content Skip to navigation

Laboratorij za analitike učenja

Laboratorij za analitike učenja okuplja istraživače i praktičare koji provode kompetitivna istraživanja u području analitika učenja kao i primjenu istraživanja za unapređenje kvalitete učenja i poučavanja

Ciljevi Laboratorija

CIlj Laboratorija za analitike učenja je da postane referentni laboratorij za analitike učenja u Hrvatskoj i prepoznati laboratorij za analitike učenja na međunarodnoj razini te da okuplja istraživače i praktičare koji provode kompetitivna istraživanja u području analitika učenja kao i primjenu istraživanja za unapređenje kvalitete učenja i poučavanja na svim obrazovnim razinama.

Aktivnosti Laboratorija za analitike učenja

 • Provođenje kompetitivnih istraživanja u području analitika učenja (analitike učenja na velikim skupovima podataka, analitike učenja u otvorenom okruženju za učenje, kontekstualno modeliranje, personalizirane analitike učenja, modeliranje cjeloživotnog učenja, dizajn obrazaca analitika učenja, evaluacija analitika učenja, etički standardi i pedagoški aspekti primjene analitika učenja u realnom kontekstu)
 • prikupljanje, analiza i diseminacija rezultata istraživanja u području analitika učenja
 • suradnja s međunarodnim institucijama koje provode istraživanja u području analitika učenja
 • priprema preporuka za ugradnju analitika učenja u hrvatski obrazovni sustav
 • objava znanstvenih i stručnih radova iz područja analitika učenja
 • provođenje nacionalnih i međunarodnih kompetitivnih projekata u području analitika učenja
 • uključivanje u međunarodne grupe vezane uz politike analitike učenja.

Članovi Laboratorija

 • Prof. dr. sc. Blaženka Divjak, voditeljica Laboratorija
 • Prof. dr. sc. Diana Šimić
 • Dr. sc. Marcel Maretić
 • Damir Horvat, prof.
 • Darko Grabar, mag. inf.
 • Petra Vondra, mag. inf.
 • Katarina Pažur Aničić, mag. inf.
 • Nikola Garafolić, mag. inf.
 • Kristijan Zimmer, mag. ing.
 • Jelena Gusić, mag. math.

Kontaktirajte nas

 

prof. dr. sc. Blaženka Divjak

 

+385 42 390 842

 

blazenka.divjak@foi.hr