Skip to content Skip to navigation

Dekanat

Nina Begičević Ređep
Dekanica
nina.begicevic@foi.unizg.hr
+385 42 390805
Igor Balaban
Prodekan za znanost, projekte i međunarodnu suradnju
ibalaban@foi.unizg.hr
+385 42 390832
Dragutin Kermek
Prodekan za studijske programe
dkermek@foi.unizg.hr
+385 42 390864
Marina Klačmer Čalopa
Prodekanica za poslovanje i ljudske potencijale
marina.klacmer@foi.unizg.hr
+385 42 390846
Sandra Lovrenčić
Prodekanica za nastavu i studente
sandra.lovrencic@foi.unizg.hr
+385 42 390851
Tatjana Zrinski
Tajnica Fakulteta
tzrinski@foi.unizg.hr
+385 42 390806