Skip to content Skip to navigation

Dekanat

Izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep
Dekanica
+385 42 390830
Izv. prof. dr. sc. Igor Balaban
Prodekan za znanstvenoistraživački rad
+385 42 390832
Izv. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa
Prodekanica za financijsko-materijalno poslovanje
+385 42 390846
Prof. dr. sc. Sandra Lovrenčić
Prodekanica za nastavu
+385 42 390851
Tanja Novoselec, mag. oec.
Tajnica dekana
+385 42 390804
Tatjana Zrinski, univ. spec. iur
Tajnica Fakulteta
+385 42 390806