Skip to content Skip to navigation

Centar za obrazovne projekte

Centar je usmjeren istraživanju, razvoju obrazovnih proizvoda, edukaciji, prijenosu znanja i savjetovanju iz različitih obrazovnih područja, uključujući tradicionalne metode poučavanja i e-učenje.

Centar za obrazovne projekte je poliprofilna jedinica Fakulteta organizacije i informatike koja provodi istraživanja, razvoj obrazovnih proizvoda, edukacije, prijenos znanja i savjetovanje iz različitih obrazovnih područja, uključujući tradicionalne metode poučavanja i e-učenje. Potencijalni partneri Centra za obrazovne projekte su poslovne organizacije, visoka učilišta, istraživačke ustanove, tijela javne uprave i lokalne samouprave i druge zainteresirane organizacije. Suradnici u Centru za obrazovne projekte su predavači i znanstvenici na visokim učilištima koji su uspješno provodili treninge i seminare, kreirali obrazovne sadržaje za e-učenje, vodili obrazovne projekte ili u njima sudjelovali te dobivali priznanja u Hrvatskoj i inozemstvu.

medium

Ciljevi i djelatnost Centra za obrazovne projekte vezani su uz okupljanje suradnika koji su uspješno realizirali istraživačke i primijenjene aktivnosti iz područja obrazovanja nastavnika, stručnjaka i menadžera u organizacijima, kao i iz područja e-učenja. Također, iz tih područja želi se uspostaviti suradnje i ponuditi obrazovne usluge drugim institucijama. Suradnici Centra vrlo mnogo su istraživali tehnologije za e-učenje te educirali nastavnike na visokim učilištima i u školama iz područja pedagogije i tehnologija za e-učenje, kao i iz komunikacijskih i prezentacijskih vještina. Osim toga, za stručnjake i menadžere u poslovnih organizacija izvođeni su treninzi i seminari iz tema poput kreativnosti, upravljanja ciljevima i vremenom te vodstva.

medium

Programi za obrazovne ustanove obuhvaćaju sljedeće teme seminara i treninga: (1) prezentacijske vještine u nastavi; (2) komunikacijske i socijalne vještine nastavnika; (3) oblikovanje pedagoških aktivnosti u tradicionalnoj i online nastavi; (4) primjena tehnika kreativnog rješavanja problema u nastavi; (5) mentoriranje u e-učenju; (6) pedagoške osnove online poučavanja; (7) komunikacije predavača prilikom webinara i telekonferencija. Prema potrebi izvodimo treninge-trenera te evaluacije nastavnika, sadržaja i programa za poučavanje. Također je moguće izvođenje seminara i treninga na druge teme, prema interesu i potrebama naručitelja.

medium

Programi za poslovne organizacije vezani su uz seminare, radionice i treninge trenera iz sljedećih područja: (1) upravljanje poslovnim ciljevima; (2) upravljanje vremenom; (3) poslovne komunikacijske vještine; (4) pregovaranje; (5) komunikacija u prodaji; (6) komunikacija s klijentima financijskih institucija; (7) osnove timskog rada; (8) uvod u individualno i grupno poslovno odlučivanje; (9) intervjuiranje kod zapošljavanja. Poslovnim organizacijama nudimo suradnju u kreiranje tečajeva za e-učenje, kao i edukacije njihovih stručnjaka za dizajniranje i implementiranje sustava za e-učenje zasnovanih na otvorenom kodu. Također vršimo evaluaciju tečajeva za e-učenje.

medium

Istraživački projekti i primijenjene aktivnosti (R&D) u kojima su sudjelovali suradnici projekta odnosili su se na sljedeće teme: (1) kreiranje i evaluacija vlastitog online sustava za e-učenje; (2) oblikovanje vlastite metode evaluacije tečajeva za e-učenje; (3) oblikovanje metodike za procjenu upotrebljivosti i kvalitete u uporabi web 2.0 alata; (4) primjena više desetaka pedagoških online aktivnosti za e-učenje te njihova evaluacija; (5) integracija studentskih artefakata kreiranih pomoću web 2.0 alata u sustave za e-učenje; (6) mogućnosti uporabe wikija, bloga, e-portfolija i alata za online zajednice za kolaborativne obrazovne aktivnosti i vršnjačko učenje.

medium

Realizirani projekti i reference članova tima i suradnika Centra dijele se na (a) poslovne i komercijalne; (b) istraživačke; (c) razvojne/stručne. Poslovni i komercijalni projekti vezani su uz izvođenje seminara i radionica te treninge-trenera iz područja kao što su upravljanje poslovnim ciljevima i vodstvo za tvrtke poput Zagrebačke banke d.d., Podravke d.d. i druge. Istraživački projekti financirani su od strane MZOS i Sveučilišta u Zagrebu, a tematski su vezani uz e-učenje i obrazovne tehnologije. Razvojni i stručni projekti bavili su se razvojem i evaluacijom online tehnologija i alata za e-učenje te savjetovanjem i seminarima za nastavnike, a financirali su ih MZOS i CARNet.

medium

Objavljeni radovi članova tima i suradnika Centra za obrazovne projekte odnose se na znanstvene i stručne članke te poglavlja u knjigama i to u zbornicima s međunarodnih konferencija, međunarodnim časopisima i drugim publikacijama. Radovi su uglavnom vezani uz šire područje e-obrazovanja, istraživanje mogućnosti i evaluaciju različitih online tehnologija i alata za e-učenje, pedagogiju online poučavanja, učenje stranog jezika uz pomoć web 2.0 alata, motivaciju polaznika tečajeva za e-učenje i srodne teme. Za dva rada u formi izvješća o provedenim projektima članovi tima dobili su 2008. i 2011. godine međunarodno priznanje: EUNIS Dørup E-learning Award.

Osnovna ponuda poslovnih edukacija za tvrtke prikazana je u nastavku. Prema potrebama, moguće je prilagoditi već gotove seminare i treninge, kao i organizirati treninge trenera, kreirati tečajeve za e-učenje i razvijati obrazovne proizvode vezane uz druge teme od interesa poslovnim organizacijama, tijelima javne uprave i drugim subjektima.

medium

Djelotvorno postizanje poslovnih ciljeva. Ova radionica obuhvaća brojne činitelje koji utječu na uspješnost realizacije poslovnih ciljeva menadžera, kao i voditelja timova i projekata u poslovnim organizacijama. Realizacija ciljeva podjednako zavisi od izbora i planiranja ciljeva, kao i od tzv. "upravljanja sobom" i osobnih strategija koje menadžeri svakodnevno koriste u poslovnoj sredini. Sadržaji radionice obuhvaćaju vrste ciljeva u poslovnoj organizaciji, osobine ciljeva koje utječu na njihovu ostvarivost, strateške ciljeve i planove za njihovu realizaciju, deset karika u nizu aktivnosti koje vode do poslovnih ciljeva (energija, potencijal, resursi, integracija, organizacija, komunikacija, kooperacija, upravljanje preprekama, kontrola, finalizacija) i strategije poslovne uspješnosti u ostvarivanju ciljeva.

Upravljanje vremenom. Djelotvorno upravljanje vremenom jedan je od najvažnijih činitelja učinkovitosti na poslu te dio poslovne kulture menadžera i stručnjaka u suvremenim organizacijama. Cilj ovog jednodnevnog seminara je motiviranje i osposobljavanje za djelotvornije ostvarivanje poslovnih ciljeva putem učinkovitijeg korištenja poslovnog vremena, s posebnim naglaskom na uspješnijem prevladavanju negativnog utjecaja tzv. "kradljivaca vremena". Sadržaji seminara obuhvaćaju upravljanje osobnim ciljevima, sustave za organiziranje ciljeva i zadataka, određivanje prioriteta (ABC tehnika planiranja), dnevnik uporabe radnog vremena, koncept idealnog dana u korištenju poslovnog vremena, sustave dnevnog i tjednog planiranja vremena, identifikaciju i prevladavanje negativnog utjecaja 20 najčešćih kradljivaca vremena, delegiranje i druge važne činitelje uspješnog upravljanja vremenom.

medium

medium

Poslovne komunikacijske vještine. Sudjelovanjem u ovoj radionici polaznici stječu znanja i vještine iz temeljnih poslovnih komunikacijskih vještina kao što su aktivno slušanje, uvjeravanje, samoprezentacija, davanje povratnih informacija, upravljanje sukobom i dr. Navedene vještine važne su za velik broj zanimanja, npr. za osobe koje rade s kupcima, klijentima i strankama, kao i za menadžere, voditelje i članove timova. Osim svladavanja teorijskih sadržaja i praktičnih vježbi, polaznici imaju mogućnost samoprocjene osobnih komunikacijskih vještina uporabom posebnih upitnika. Prema potrebama, radionicu je moguće izvesti uz uporabu videokamere te analizu videozapisa, a u program rada moguće je uključiti svladavanje specifičnih komunikacijskih vještina u kontekstu konkretnih zanimanja. Radionice je namijenjena svim razinama zaposlenika, od menadžera do osoba za kontakt s kupcima i klijentima.

Prezentacijske vještine i tehnike. Tijekom ove jednodnevne ili dvodnevne radionice polaznici svladavaju brojne činitelje uspješnosti u prezentacijskoj komunikaciji i javnim nastupima. Sadržaji radionice, između ostaloga, obuhvaćaju osnove verbalne i neverbalne komunikacije prezentatora, aktivnosti vezane uz planiranje i pripremu sadržaja prezentacije te osobnu pripremu prezentatora, privlačenje pozornosti publike i postizanje kredibiliteta, svladavanje treme prilikom nastupa, realizaciju zadataka prezentatora u pojedinim fazama izvođenja prezentacije, načela djelotvornog strukturiranja i vizualiziranja sadržaja prezentacije, kao i primjenu dodatnih tehnika za unapređenje učinaka prezentacije. Radionica se izvodi uz snimanje videokamerom i analizu videozapisa, a polaznici dobivaju detaljan priručnik s teorijskim sadržajima, check-listama i upitnicima za samoprocjenu.

medium

medium

Tehnike kreativnog rješavanja problema. Kreativnost je važna u poslovnim organizacijama jer mnogi problemi zahtijevaju rješenja koja nisu lako dostupna ili ostvariva primjenom uobičajenih procedura i načina razmišljanja. Brojne tehnike koriste se za unapređenje kreativnosti pojedinaca i skupina, a u ovoj radionici moguće ih je upoznati dvadesetak te mnoge i uvježbati i tako steći mogućnost povećanja osobne kreativnosti, kao i inovativnosti članova u timu. Sadržaji radionice obuhvaćaju različite činitelje koji utječu na kreativnost pojedinaca i grupa, prikaz najpoznatijih kreativnih tehnika, upoznavanje s manje poznatim individualnim i skupnim kreativnim tehnikama, kao i uvježbavanje tehnika prema izboru polaznika. Ova radionica namijenjena je menadžerima i voditeljima timova, kao i stručnjacima koji rade na složenim problemima i trebaju kreativno i inovativno rješavati probleme, dizajnirati proizvode i usluge.

Pregovaranje i pregovaračke tehnike. Ovaj seminar obuhvaća teme kao što su priprema za pregovore, izvori moći pregovarača, osobine uspješnih pregovarača, kao i brojne pregovaračke tehnike za pojedine faze pregovaranja. Neke tehnike za početak pregovora: (1) prilagođavanje aspiracije druge strane; (2) poticanje druge strane da prva iznese ponudu; (3) izbjegavanje konfrontirajućih pregovora; (4) igranje nezainteresiranog prodavača ili kupca. Tehnike u sredini pregovora: (1) ljudi su skloni vjerovati u ono što vide zapisano; (2) ugovaranje cijene usluge unaprijed; (3) tehnika višeg autoriteta; (4) tehnika traženja protuustupka; (5) vođenje računa o sustavu davanja ustupaka; (6) prevladavanje zastoja "odlaganjem u stranu". Tehnike za kraj pregovora: (1) "grickanje" pogodbe; (2) nedopuštanje drugoj strani da sama napiše ugovor; (3) dopuštanje da se druga strana što bolje osjeća.

medium

medium

Komunikacija u prodaji. Ovaj trening seminar omogućuje stjecanje znanja i vještina koje unapređuju komunikaciju s kupcima. Polaznici se upoznaju s činiteljima uspješne prodaje te osobinama prodavača koje utječu na njihove prodajne rezultate. Razmatraju se brojni izvori motiva kupaca i njihovo prepoznavanje. Uvježbava se verbalna i neverbalna komunikacija u prodaji. Upoznaju se načini upravljanja dojmovima kupaca o prodavaču i pristupi kod prvog kontakta s kupcem. Uvježbavaju se tehnike utvrđivanja potreba i želja kupaca, kao i načini prezentiranja proizvoda/usluga te informiranja kupaca. Pored tehnika odgovaranja na prigovore kupaca, uvježbavaju se i tehnike poticanja kupca na kupnju prilikom zaključivanja prodajne komunikacije.

U nastavku su navedeni odabrani radovi voditelja Centra za obrazovne projekte, prof.dr.sc. Gorana Bubaša, članova projektnog tima i suradnika.

 1. Bubaš, G., Ćorić, A., Orehovački, T. (2013). The integration and assessment of students' artefacts created with diverse Web 2.0 applications. International Journal of Knowledge Engineering and Soft Data Paradigms, 3(3/4), 261-279.
 2. Orehovački T, Bubaš G., Kovačić A. (2012). Taxonomy of Web 2.0 Applications with Educational Potential. U: Transformation in Teaching: Social Media Strategies in Higher Education. Cheal C, Coughlin J, Moore S, editors. Informing Science Institute, Santa Rosa, California, USA.
 3. Bubaš, G., Orehovački, T., Kovačić, A. (2012). E-learning with Web 2.0 Tools: What Can('t) Go Wrong. 18th European University Information Systems International Congress, EUNIS 2012, Vila Real, Portugal.
 4. Bubaš, G., Ćorić, A., Orehovački, T. (2011). Strategies for implementation of Web 2.0 tools in academic education. 17th European University Information Systems International Congress, EUNIS 2011, Dublin, Ireland. [Report on the EduWeb2.0 project, winner of the EUNIS Dørup E-learning Award]
 5. Balaban., I., Bubaš, G., Matic, P. (2011). Key elements of an e-learning course evaluation survey: an empirical validation. 14th International Conference on Interactive Collaborative Learning" - ICL 2011, Piešťany, Slovakia.
 6. Ćorić, A., Balaban I., Bubaš, G. (2011). Case studies of assessment ePortfolios. 14th International Conference on Interactive Collaborative Learning" - ICL 2011, Piešťany, Slovakia.
 7. Jadrić, M., Bubaš, G., Babić, S. (2010). Motivation, internet access and ICT experience as factors of success in a non-moderated e-learning course. International Journal of Intelligent Defence Support Systems, 3(1/2), 116-127.
 8. Jadrić, M., Bubaš, G., Hutinski, Ž. (2010). Dispositional predictors of student success in e-learning courses. Proceedings of the 32nd International Conference on Information Technology Interfaces - ITI 2010 (str. 361-366), Dubrovnik, Hrvatska.
 9. Balaban, I., Bubaš, G. (2009). Evaluating an ePortfolio system: the case of a hybrid university course. Proceedings of the ICL 2009 conference: The Challenges of Life Long Learning (str. 638-643), Villach, Austria.
 10. Orehovački, T., Bubaš, G., Konecki, M. (2009). Web 2.0 in education and potential factors of Web 2.0 use by students of Information Systems . Proceedings of the 31st International Conference on Information Technology Interfaces ITI 2009, Cavtat, Croatia : University Computing Centre, University of Zagreb (str. 443-448).
 11. Papić, A., Bubaš, G. (2009). Demographic characteristics and Internet access of high school teachers and their ICT competencies. Proceedings of the Conference Computers in Education, 32th International Convention MIPRO 2009 (str. 231-236), Opatija, Croatia.
 12. Bubaš, G., Orehovački, T., Konecki, M. (2008). Factors and predictors of online security and privacy behavior. Journal of Information and Organizational Sciences, 32(2), 79-98.
 13. Bubaš, G., Babić, S., Jadrić, M. (2008). Motivational factors influencing students' use of online courses: An exploratory analysis. Proceedings of the Central European Conference on Information and Intelligent Systems - CECiiS 2008, Varazdin, Croatia.
 14. Kovačić, A., Bubaš, G., Zlatović, M. (2008). E-tivities with a wiki: Innovative teaching of English as a foreign language. "VISION IT - Visions for use of IT in higher education", 14th congress of the European University Information Systems Organisation, EUNIS 2008, Aarhus, Denmark. [Report on the Engwiki project, winner of the EUNIS Dørup E-learning Award]
 15. Kovačić, A., Bubaš, G., Zlatović, M., Balaban, I. (2008). Designing e-learning activities with a wiki for students of English as a foreign language. "New Learning Cultures", Electronic Proceedings of the EDEN 2008 Annual Conference, Lisbon, Portugal.
 16. Orehovački, T., Konecki, M., Bubaš, G. (2008). Security and privacy related online behavior of experienced ICT users. Proceedings of the 27th International Conference on Organizational Science Development, Portoroz, Slovenia.
 17. Bubaš, G., Kermek, D. (2007). Courseware tools and social software in a hybrid university course: A case study with an evaluation of the online components. Proceedings of the International Technology, Education and Development Conference - INTED2007, Valencia, Spain.
 18. Bubaš, G., Balaban, I., Zlatović, M. (2007). The use of social software in the online presentation of cultural heritage. U: S. Seljan, H. Stancic (Eds.), The Future of Information Sciences: Digital Information and Heritage , Proceedings of the 1st International Conference The Future of Information Sciences - INFuture 2007 (str. 403-412), Faculty of Humanities and Social Sciences, Zagreb.
 19. Bubaš, G., Balaban, I., Begičević, M. (2007). Course evaluation in e-learning by comparative evaluation of two or more e-learning courses. Proceedings of the 18th International Conference on Information and Intelligent Systems, Varazdin, Croatia, str. 65-72.
 20. Bubaš, G., Balaban, I., Begičević, N. (2007). Evaluation of online courses as an element of instructional design: The case of two hybrid university courses. Proceedings of the Conference Computers in Education, 30th International Convention MIPRO 2007, Opatija, Croatia, str. 216-221.
 21. Kovačić, A., Bubaš, G., Zlatović, M. (2007). Using a wiki system for learning activities in a specialist English academic course. Proceedings on the Conference Computers in Education, 30th International Convention MIPRO 2007, Opatija, Croatia, str. 198-203.
 22. Bubaš, G., Zlatović, M., Balaban, I. (2006). Social software and applications for knowledge sharing in e-learning: Use of weblogs, wikis and social bookmarks as elements of instructional design. Proceedings of the 17th International Conference on Information and Intelligent Systems, Varazdin, Croatia, str. 441-448.
 23. Bubaš, G., Kermek, D., Radošević, D. (2006). Instructional design in hybrid learning: Use of e-learning technologies to develop competence in online communication. Proceedings of the Conference Computers in Education, 29th International Convention MIPRO 2006, Opatija, Croatia, str. 125-130.