Skip to content Skip to navigation

Centar za informatičku podršku

CIP osigurava strojno-programsku podršku nastavnicima, suradnicima i studentima Fakulteta kako bi se realizirao nastavni proces i znanstvenoistraživački rad.

Poslovi Centra

 • Održavanje i servisiranje računala, instaliranje i održavanje programa, održavanje ostale opreme koja se koristi pri izvođenju nastave u dvoranama za praktično izvođenje nastave te u dvoranama namijenjenih za slobodan rad studenata,
 • održavanje računalne mreže Fakulteta i mrežnih priključaka te administriranje mrežnih operacijskih sustava,
 • rad s korisnicima CARNET čvora barok.foi.hr,
 • evidencija korištenja dvorana za praktičan rad i nastavu,
 • podrška djelatnicima i službama Fakulteta u smislu administracije računala, davanju pomoći pri radu i nadogradnji,
 • ostvarivanje sigurnosnih podataka na računalnoj mreži Fakulteta,
 • izrada sigurnosnih kopija podataka poslužitelja (referada, računovodstvo, nastava),
 • praćenje rada mreže i dodjela TCP/IP lokalnih brojeva, formiranje lokalnih domena unutar FOI HR,
 • pisanje pomoćnih programa i skripti,
 • planiranje budućih potreba za sklopovljem,
 • definiranje sadržajnog i vizualnog izgleda WEB stranica.

Kontaktirajte nas

 

+385 42 390 816

 

cip@foi.unizg.hr

Zaposlenici Centra

Bernardo Golenja
Voditelj
bgolenja@foi.unizg.hr
+385 42 390816
Ivica Gašparac
Djelatnik
gasparac@foi.unizg.hr
+385 42 390816