Skip to content Skip to navigation

Centar za kvalitetu u IKT-u

Centar za kvalitetu jedinica je Fakulteta koja kroz primjenu suvremenih paradigmi, normi i metoda promovira kulturu kvalitete iz različitih područja IKT-a.

Poslovi Centra

 • Organiziranje i održavanje tematskih seminara i radionica,
 • organiziranje i održavanje tematskih seminara i radionica u svrhu unapređenja kvalitete u različitim područjima IKT-a (proizvodnja programske opreme, životni ciklus IT sustava, sustav informacijske sigurnosti, kontinuitet IT potpore, IT usluge, IT Governance, IT profesija i dr.);
 • provođenje znanstvene i unapređivanje nastavne djelatnosti FOI-a u području kvalitete u IKT-u;
 • podizanje kompetencija nastavnika i studenata FOI-a u području kvalitete u IKT-u;
 • sudjelovanje na znanstvenim i stručnim konferencijama u području kvalitete u IKT-u;
 • formiranje i održavanje relevantne baze znanja iz područja kvalitete u IKT-u te publiciranje udžbenika, priručnika i članaka;
 • priprema i realizacija znanstvenih projekata u području kvalitete u IKT-u;
 • kontinuirano istraživanje, praćenje i implementacija novih paradigmi, normi i metoda za unapređenje kvalitete iz različitih područja IKT-a u suradnji s ostalim centrima i laboratorijima na Fakultetu te tvrtkama koje se bave sustavima kvalitete i ostalim znanstveno istraživačkim institucijama.

Kontaktirajte nas

 

+385 42 390 861

 

IKTkvaliteta@foi.unizg.hr

Voditeljice centra

 • Prof.dr.sc. Melita Kozina
 • Prof.dr.sc. Valentina Kirinić

Članovi Centra

 • Prof. dr. sc. Neven Vrček
 • Prof. dr. sc. Božidar Kliček
 • Prof. dr. sc. Danijel Radošević
 • Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep
 • Prof. dr. sc. Violeta Vidaček Hainš
 • Prof. dr. sc. Ruben Picek
 • Izv. prof. dr. sc. Dijana Plantak Vukovac
 • Izv. prof. dr. sc. Renata Mekovec
 • Doc. dr. sc. Nikolina Žajdela Hrustek
 • Doc. dr. sc. Katarina Pažur Aničić
 • Damir Vučić, prof.

Vanjski članovi

 • Izv. prof. dr. sc. Tihomir Orehovački
 • Doc. dr. sc. Mario Žgela