Skip to content Skip to navigation

Maja Šalamun

Maja Šalamun, mag. oec.
Viša stručna referentica
Odjel:
Odjel studentskih poslova, referada za preddiplomski i diplomski studij
 
maja.salamun@foi.unizg.hr
 
+385 42 390810