Skip to content Skip to navigation

Skriptarnica

Skriptarnica je dio Odjela za opće i tehničke poslove koja obavlja djelatnosti vezane uz prodaju literature čiji je nakladnik FOI, te ostale administrativne poslove.

Poslovi Skriptarnice

  • Nabava uredskog i potrošnog materijala,
  • prodaja literature,
  • isporuka naručenih knjiga,
  • poslovi urudžbenog zapisnika,
  • ostali administrativni poslovi.

Kontaktirajte nas

 

+385 42 390 811

 

nevenka.velicki@foi.unizg.hr

Zaposlenici

Nevenka Velički
Djelatnik
Nevenka.Velicki@foi.unizg.hr
+385 42 390811