Skip to content Skip to navigation

Laboratorij za primijenjeno softversko inženjerstvo

Laboratorij za primijenjeno softversko inženjerstvo (ASE-Lab@FOI) ima cilj kroz aktivnosti znanstvenog rada, suradnje s industrijom, prijenosa znanja te prijenosa tehnologija (eng. Technology transfer) smanjiti procjep između teorijskih koncepata softverskog inženjerstva i primjene istih u praksi

Istraživačka područja

Disciplina programskog inženjerstva osim razvoja softvera teorijski i praktično uključuje i područje aplikativnih tehnologija te područje sistemske infrastrukture, te je znanje iz ovog područja izrazito traženo na tržištu. Stoga, iako rad istraživačke skupine neće biti ograničen na sljedeće teme, ipak željeli bi smo izdvojiti nekoliko tema koje će biti od posebnog interesa za članove istraživačke skupine:

 • Prakse razvoja softvera
 • Primijenjeno softversko inženjerstvo,
 • Metodike razvoja softvera / Agilne metodike razvoja softvera
 • DevOps i automatizacija razvoja procesa
 • Razvoj softverskih okvira
 • DesignOps
 • Integracija dizajna korisničkog iskustva u agilne metodike razvoja softvera
 • Dizajn orijentiran korisniku
 • Razvoj programskih sustava za internet stvari i umrežene sustave
 • Razvoj i primjena UML profila za IoT
 • Razvoj i transfer mobilnih, nosivih i pametnih tehnologija
 • Softverske arhitekture

Članovi Laboratorija

Studentska grupa MT-Lab

Poseban naglasak u radu Laboratorija bit će stavljen u uključivanje studenata u znanstvene aktivnosti i aktivnosti transfera tehnologije. Naime, na fakultetu već duže od 5 godina djeluje Grupa za razvoj i transfer mobilnih tehnologija (MT-Lab) u radu koje je dudjelovalo više od 50 studenata. Ukoliko se i vi želite uključiti u rad grupe, javite se na mt-lab@foi.hr.