Skip to content Skip to navigation

Knjižnica

Koristite katalog knjižnice kako bi ste pronašli knjige, časopise, ocjenske radove i još mnogo toga. Prijavite se na svoju korisničku stranicu koristeći AAI identitet.

Objedinjeno pretraživanje baza podataka
Pretraži EBSCO Discovery Service

EBSCO Discovery Service (EDS) je sučelje za objedinjeno pretraživanje svih baza s nacionalnom licencom, licencom Sveučilišta u Zagrebu kao i baza u otvorenom pristupu. Pristup je omogućen unutar IP raspona Fakulteta kao i logiranjem AAI@EduHr identitetom za udaljeni pristup.

Novosti

Kako bi podržao učenje na daljinu u ustanovama koje su zatvorene zbog COVID-19, EBSCO je kreirao verziju EBSCO Faculty Select s više od 225 000 otvorenih obrazovnih resursa, bez upravljanja digitalnim pravima (DRM).
Ovu verziju besplatno možete koristiti do 30. lipnja 2020. godine.

 

 
27.03.2020, 22:48

Tvrtka ProQuest je za sastavnice Sveučilišta u Zagrebu otvorila probni pristup na Periodicals Archive Online koji sadrži više od 750 časopisa s područja društveno-humanističkih znanosti u rasponu od 1802. do 2005. godine.

 

 
27.03.2020, 21:26

Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju vezanu uz koronavirus, svi centri i službe Fakulteta organizacije i informatike do daljnjeg će raditi u jednoj smjeni - do 15:00 sati, odnosno do 16:00 sati, a zgrada FOI 1 će biti otvorena do 16:00 sati. Zgrada FOI 2 će biti zatvorena, a dežurna je isključivo referada na FOI 1. Na temelju Preporuke za rad stručnih službi Sveučilišta u Zagrebu i svih njegovih sastavnica vezano uz COVID-19, koje nam je 16. ožujka 2020. uputilo Sveučilišite u Zagrebu, molimo vas da svaku komunikaciju sa službama Fakulteta uspostavljate isključivo telefonskim, odnosno online putem (mail i sl.).

 
18.03.2020, 11:43

Sveučilišni računski centar (Srce) obavijestio je akademsku i znanstvenu zajednicu da je zbog kibernetičkih napada na središnje sustave AAI@EduHr do daljnjega onemogućen pristup s računala koja nisu u mrežama pružatelja internetskih usluga na području RH, onim sustavima u nadležnosti Srca i CARNET-a koja se oslanjaju na sustav AAI@EduHR. 
Slijedom navedenog, udaljeni pristup putem Proxy servera na Portalu e-izvori i putem Shibboleth prijave do daljnjega neće biti moguć korisnicima koji se trenutačno nalaze u inozemstvu.


 

 
18.03.2020, 09:17

Poštovani korisnici Knjižnice,

zbog trenutne epidemiološke situacije u zemlji i svijetu, a po preporukama i temeljem odluka mjerodavnih tijela, Knjižnica FOI-ja raditi će skraćeno, odnosno od ponedjeljka do petka od 7:00 do 16:00 sati.

Možete nas kontaktirati telefonom: 042 390 877, 042 390 878 i elektroničkom poštom knjiga@foi.hr, knjiznica@foi.hr.

 

 

 
16.03.2020, 15:02

Cambridge University Press će održati webinar o objavljivanju znanstvenih radova u otvorenom pristupu, 4. ožujka 2020. godine od 11:15 do 12:00 sati.
Webinar je namijenjen autorima koji objavljuju ili će tek objavljivati radove u otvorenom pristupu, a obuhvaća širok raspon tema uključujući licenciranje, mogućnosti i prednosti objavljivanja radova u otvorenom pristupu u časopisima Cambridge University Press.
Sudionici će imati priliku aktivno sudjelovati i postavljati pitanja. Sudjelovanje na webinaru potrebno je prijaviti putem obrasca za prijavu, a svi prijavljeni sudionici će dobiti snimku webinara.

 
25.02.2020, 09:54

Katalog Knjižnice FOI-ja implementiran je u EBSCO Discovery Service (EDS) - sučelje za objedinjeno pretraživanje svih baza s nacionalnom licencom, licencom Sveučilišta u Zagrebu kao i baza u otvorenom pristupu.
Da bi ste pri pretraživanju vidjeli samo sadržaj kataloga Knjižnice FOI-ja potrebno je nakon upisa pojma pretraživanja, u lijevom izborniku pod Davatelj sadržaja, odabrati Virtual Library Catalog FOI. Pristup EDS-u omogućen je IP rasponom Fakulteta, a za udaljeni pristup potrebno se logirati AAI@EduHr identitetom. Objedinjeno pretraživanje svih navedenih izvora moguće je do kraja 2020. godine.
 

 
24.02.2020, 08:46

Tvrtka Elsevier organizira radionicu o znanstvenom publiciranju “Scopus – increase your visibility” koja će se održati 4. ožujka 2020. godine od 13:00 do 14:30 sati u Sivoj vijećnici na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

 

 
19.02.2020, 13:25

U okviru pretplate na časopise Cambridge University Press u 2020. godini sklopljen je Read & Publish ugovor koji hrvatskoj akademskoj i znanstvenoj zajednici uključenoj u ovu pretplatu omogućava objavljivanje neograničenog broja radova u otvorenom pristupu bez dodatnih troškova objave (APC – Article Processing Charge). 

 
12.02.2020, 11:11

Gradski muzej Varaždin poziva Vas na 15. noć muzeja kada besplatno možete razgledati bogate funduse:

 

 

 

 
28.01.2020, 13:43