Skip to content Skip to navigation

Centar za forenziku, biometriju i privatnost

Centar za forenziku, biometriju i privatnost je jedinica Fakulteta zadužena za edukacije i istraživanje u području biometrije, privatnosti i forenzike računala.

Poslovi Centra

  • kontinuirano planiranje razvoj i pružanje infrastrukture za istraživanja iz područja biometrije, privatnosti i forenzike računala
  • rad na prijavi i provedbi projekata u području biometrije, privatnosti, sigurnosti te forenzike računala
  • održavanje seminara, radionica i tečajeva s ciljem upoznavanja potencijalnih polaznika s novim dostignućima iz biometrije, privatnosti i forenzike računala
  • znanstveno istraživanje u području rada Centra
  • rad na certificiranju biometrijskih, informatičkih proizvoda i usluga te računalne forenzike
  • cjeloživotno obrazovanje na području biometrije, privatnosti, sigurnosti te forenzike računala
  • suradnja sa tvrtkama i organizacijama koje se bave implementacijom, primjenom i proizvodnjom kako biometrijskih proizvoda i usluga tako i privatnosti kao i računalne forenzike
  • suradnja s ostalim znanstveno istraživačkim institucijama

Kontaktirajte nas

 

+385 42 390 894

 

miroslav.baca@foi.unizg.hr