Skip to content Skip to navigation

Računovodstvo

Računovodstvo obavlja sve poslove vezane uz financijske transakcije, evidencije te izradu izvještaja vezano uz poslovanje Fakulteta.

Poslovi Računovodstva

  • Izrada godišnjih, srednjoročnih i dugoročnih planskih dokumenata,
  • izrada ostalih financijskih dokumenata Fakulteta,
  • praćenje zakonskih propisa koji se odnose na financijsko-računovodstveno poslovanje,
  • izrada kalkulacija za izradu cjenika proizvoda i usluga,
  • provođenje financijskog dijela upisa studenata,
  • organiziranje i vođenje knjigovodstva radi osiguranja podataka koji omogućavaju: praćenje ostvarivanja i podjelu dobiti, iskazivanje poslovanja Fakulteta, uvid u stanje i kretanje sredstava, praćenje rokova dospjelosti potraživanja i obveza i dr.,
  • financijskih poslova u vezi komercijalnih projekata, oročavanjem sredstava dispozicijom sredstava na računima, poslove financijske likvidature i blagajne te ostale financijske poslove.

Radno vrijeme

  • Pon - Pet: 7:00 - 15:00 sati
  • Pon - Pet: 8:00 - 13:00 sati (za stranke)

Kontaktirajte nas

 

+385 42 390 821

 

racunovodstvo@foi.unizg.hr

Zaposlenici Računovodstva

Matea Šoštarec
Voditeljica
masostarec@foi.unizg.hr
+385 42 390807
Ksenija Cajzek
Djelatnik
ksenija.cajzek@foi.unizg.hr
+385 42 390887
Mateja Minđek
Djelatnik
mmindjek@foi.hr
Ana Pepelnik
Djelatnik
ana.pepelnik@foi.unizg.hr
+385 42 390821
Irena Žunić
Djelatnik
izunic@foi.unizg.hr
+385 42 390821