Skip to content Skip to navigation

Laboratorij za napredne tehnologije u obrazovanju

Laboratorij za napredne tehnologije u obrazovanju provodi istraživanja u području razvoja i primjene napredne informacijske tehnologije u e-učenju, te njihove učinke na cjelokupni obrazovni sustav.

Poslovi i aktivnosti Laboratorija

 • Istraživanja iz područje implementacije naprednih tehnologija u e-obrazovanju poput peronalizacije i adaptacije, analitike učenja, inteligentnog sustava za vođenje učenika, digitalnih znački i sl.
 • Mjerenje uspješnosti implementacije različitih platformi za obrazovanje kroz razvoj mjernih modela i instrumenata
 • Razvoj teorijskih okvira kojima se opisuju područja iz domene Laboratorija (npr. Okvir zrelosti ePortfelja, Okvir digitalne zrelosti škola i sl.)
 • Analiza velikih količina podataka dobivenih iz platformi za obrazovanje, predikcija ponašanja korisnika
 • Istraživanje na području adaptabilnih sustava za provjeru znanja
 • Rad na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim projektima iz područja Laboratorija
 • Izrada znanstvenih i stručnih radova iz područja Laboratorija
 • Edukacija iz podrućja e-obrazovanja

Članovi Laboratorija

 • prof. dr. sc. Igor Balaban, voditelj
 • izv. prof. dr. sc. Goran Hajdin
 • Dr. sc. Miran Zlatović
 • Danijel Filipović, mag. inf.
 • Marko Matus, mag. inf.

Projekti Laboratorija

Laboratorij kroz dugi niz godina sudjeluje u radu na različitim znanstveno-istraživačkim, razvojnim i stručnim projektima. Članovi laboratorija održali su na desetke edukacija o upotrebi tehnologije u obrazovanju iz sljedećih domena:

 • Sustav za e-učenje Moodle: početne i napredne teme
 • Upotreba digitalnih znački
 • Programirano učenje i vođenje polaznika u LMS-u
 • Dizajn e-predmeta

Kontaktirajte nas

 

+385 42 390 832

 

igor.balaban@foi.unizg.hr

Voditeljstvo projekata:

Naziv projekta: Advancing higher education in Maldives through E-learning Development
Akronim: AMED
Linija financiranja: Erasmus+
Trajanje: 2019. – 2022.
Naziv projekta: Accelerating the transition towards Edu 4.0 in HEIs
Akronim: Teach4Edu4
Linija financiranja: Erasmus+
Trajanje: 2020. – 2023.
Naziv projekta: Europortfolio: a European Network of Eportfolio Experts and Practitioners
Akronim: EPNET
Linija financiranja: Lifelong Learning Programme
Trajanje: 2013. – 2015.

Partneri na projektima:

Naziv projekta: Competencies for University Teaching & Institutional Empowerment
Akronim: CUTIE
Linija financiranja: Erasmus+
Trajanje: 2022. – 2025.
Naziv projekta: Podizanje zrelosti visokih učilišta za implementaciju analitika učenja
Akronim: HELA
Linija financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2021. – 2025.
Naziv projekta: Znanost, tehnologija, inženjerstvo, umjetnost i matematika u II. osnovnoj školi Varaždin
Akronim: Full STEAM ahead!
Linija financiranja: European Economic Area
Trajanje: 2022. – 2024.
Naziv projekta: e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza) ESF
Akronim: e-Škole faza II ESF
Linija financiranja: Europski socijalni fond
Trajanje: 2018. – 2023.
Naziv projekta: Demonstration of a scalable and cost-effective cloud based digital learning infrastructure through the Certification of digital competences in primary and secondary schools
Akronim: CRISS
Linija financiranja: Obzor 2020
Trajanje: 2017. – 2019.
Naziv projekta: e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola
Akronim: e-Škole: projekt B
Linija financiranja: Europski socijalni fond
Trajanje: 2015. – 2018.
Naziv projekta: Heureka Gaspodarska škola Varaždin
Akronim: HEUREKA VŽ
Linija financiranja: Europski socijalni fond
Trajanje: 2015. – 2016.