Skip to content Skip to navigation

Laboratorij za napredne tehnologije u obrazovanju

Laboratorij za napredne tehnologije u obrazovanju provodi istraživanja u području razvoja i primjene napredne informacijske tehnologije u e-učenju, te njihove učinke na cjelokupni obrazovni sustav.

Poslovi i aktivnosti Laboratorija

 • Istraživanja iz područje implementacije naprednih tehnologija u e-obrazovanju poput skalabilnog sustava za stjecanje i certifikaciju digitalnih kompetencija učenika, analitike učenja, inteligentnog sustava za vođenje učenika, digitalnih znački i sl.
 • Mjerenje uspješnosti implementacije različitih platformi za obrazovanje kroz razvoj mjernih modela i instrumenata
 • Razvoj teorijskih okvira kojima se opisuju područja iz domene Laboratorija (npr. Okvir zrelosti ePortfelja, Okvir digitalne zrelosti škola i sl.)
 • Analiza velikih količina podataka dobivenih iz platformi za obrazovanje, predikcija ponašanja korisnika
 • Istraživanje na području adaptabilnih sustava za provjeru znanja
 • Rad na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim projektima iz područja Laboratorija
 • Izrada znanstvenih i stručnih radova iz područja Laboratorija

Članovi Laboratorija

 • Izv. prof. dr. sc. Igor Balaban, voditelj Laboratorija
 • Doc. dr. sc. Goran Hajdin
 • Danijel Filipović, mag. inf.
 • Dr. sc. Miran Zlatović

Kontaktirajte nas

 

+385 42 390 832

 

igor.balaban@foi.unizg.hr