Skip to content Skip to navigation

Laboratorij za podatkovne tehnologije

Laboratorij za podatkovne tehnologije bavi se teorijskim i praktičnim istraživanjima u području upravljanja podacima i znanjem (prikupljanje, pohrana, pretraživanje, analiza, prezentacija, vizualizacija, dijeljenje), uvažavajući pri tome izazove koje nameću velike količine podataka i nestrukturirani podaci.

Aktivnosti Laboratorija

 • provođenje istraživanja u području djelovanja laboratorija
 • implementacija ideja u obliku prototipa (eng. proof of concept)
 • suradnja s organizacijama i sličnim ustrojbenim jedinicama u državi, a i šire
 • organizacija tečajeva/radionica/seminara u području djelovanja laboratorija
 • rad na prijavama i realizaciji projekata
 • usavršavanje svih suradnika (sukladno mogućnostima)
 • stvaranje infrastrukture za rad s velikim podacima
 • pisanje i objavljivanje znanstvenih i stručnih publikacija
 • pisanje drugih vrsta materijala (knjiga, priručnika)

Članovi Laboratorija

 • Prof. dr. sc. Kornelije Rabuzin, voditelj Laboratorija
 • Martina Šestak, mag. inf.
 • Prof. dr. sc. Mirko Čubrilo
 • Izv. prof. dr. sc. Jasminka Dobša
 • Prof. dr. sc. Sandra Lovrenčić
 • Prof. dr. sc. Mirko Maleković
 • Snježana Križanić, mag. inf.

Kontaktirajte nas

 

+385 42 390 836

 

krabuzin@foi.hr