Skip to content Skip to navigation

Odjel zajedničkih poslova FOI2

Poslovi ustrojbene jedinice

  • pravno-pravni, statistički i administrativni poslovi vezanih za upis, ispite, testiranje semestara, ispis i dr., na studijima Ekonomika poduzetništva i PITUP,
  • izdavanje uvjerenja i diploma, izvoda ocjena te drugih javnih isprava vezanih za studij,
  • ispostavljanje i čuvanje propisane dokumentacije za sve studente Fakulteta,
  • izrada različitih statističkih izvještaja o studentima Fakulteta,
  • održavanje poslovnih prostora i sigurnosti zgrade,
  • raznošenja materijala po radnim prostorima i dvoranama,
  • poslovi čišćenja.