Skip to content Skip to navigation

Laboratorij za strateško planiranje i odlučivanje

Laboratorij za strateško planiranje i odlučivanje provodi istraživanja u području upravljanja organizacijama i poslovnim procesima te u području podrške odlučivanju.

Poslovi Laboratorija

 • Provođenje istraživanja iz područja upravljanja organizacijama i poslovnim procesima te podrške odlučivanju
 • Provođenje interdisciplinarnih istraživanja u području strateškog planiranja i odlučivanja
 • Rad na nacionalnim i međunarodnim znanstvenim i stručnim projektima iz područja rada Laboratorija
 • Priprema znanstvenih i stručnih radova iz područja rada Laboratorija
 • Održavanje edukacija za jedinice lokalne samouprave

Istraživačke aktivnosti Laboratorija

 • razvoj alata za potporu odlučivanju metodom Analitički hijerarhijski proces
 • razvoj metodologije Okvira digitalne zrelosti i Instrumenta za procjenu digitalne zrelosti škola
 • razvoj metodologije Okvira digitalne zrelosti visokoškolskih institucija
 • razvoj nove metode za višekriterijsko odlučivanje – SNAP metode
 • unapređenje postojećih metoda za strukturiranje problema odlučivanja
 • razvoj nove metodologije za strateško planiranje o primjeni digitalnih tehnologija u obrazovanju
 • razvoj nove metodologije za odlučivanje o primjeni digitalnih tehnologija u obrazovanju
 • unapređenje metoda strateškog planiranja
 • razvoj alata za podršku odlučivanju na temelju razvijene metodologije
 • razvoj metodologije za digitalnu transformaciju obrazovnih institucija.

Članovi Laboratorija

 • Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, voditeljica Laboratorija
 • Prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa
 • Prof. dr. sc. Violeta Vidaček Hainš
 • Izv. prof. dr. sc. Igor Balaban
 • Izv. prof. dr. sc. Dijana Oreški
 • Izv. prof. dr. sc. Katarina Tomičić Pupek
 • Izv. prof. dr. sc. Martina Tomičić Furjan
 • Izv. prof. sc. Nikolina Žajdela Hrustek
 • Doc. dr. sc. Goran Hajdin
 • Doc. dr. sc. Bojan Žugec
 • Doc. dr. sc. Nikola Kadoić
 • Prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, emeritus
 • Prof. dr. sc. Božidar Kliček
 • Izv. prof. dr. sc. Ivan Malbašić

Kontaktirajte nas

 

+385 42 390 830

 

nina.begicevic@foi.unizg.hr