Skip to content Skip to navigation

Laboratorij za generativno programiranje i strojno učenje

GPSU okuplja nastavnike i studente na istraživanjima vezanim uz generativno programiranje i strojno učenje, te provedbi projekata i izradi odgovarajućeg softvera.

Poslovi i aktivnosti Laboratorija

 • Istraživački rad u području generativnog programiranja i strojnog učenja,
 • istraživački rad u području generativnog programiranja i strojnog učenja,
 • razvoj SCT modela generatora i Autogeneratora,
 • razvoj metoda i tehnika u području rudarenja podataka i strojnog učenja,
 • izrada programskih alata za podršku nastavi,
 • rad na prijavi i provedbi projekata u području djelokruga laboratorija,
 • uključenje studenata u znanstveni rad iz područja djelokruga laboratorija,
 • održavanje studentske prakse.

Članovi Laboratorija

 • Izv.prof.dr.sc. Jasminka Dobša, voditeljica
 • Izv.prof.dr.sc. Danijel Radošević, član
 • Doc.dr.sc. Ivan Magdalenić, član
 • Doc.dr.sc. Tihomir Orehovački, vanjski član
 • Dr.sc. Nikola Ivković, član

Kontaktirajte nas

 

+385 42 390 834

 

gpml@foi.unizg.hr