Skip to content Skip to navigation

Matea Kvakan

Matea Kvakan, mag. oec.
Stručna suradnica
Odjel:
Odjel računovodstva
 
matea.kvakan@foi.hr
 
+385 42 390800