Skip to content Skip to navigation

Dijana Peras

Dijana Peras, mag. inf.
Istraživač/stručnjak
Odjel:
Katedra za razvoj informacijskih sustava
 
dperas@foi.unizg.hr
 
+385 42 390847
 
Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1
Južno krilo, kat 3
Kabinet
Broj prostorije: 94